Klimataktion

Nyheter

Nyheter från Klimataktion

Många svenska miljömålsmissar

Många svenska miljömålsmissar

Maria Wetterstrand är ordförande för Miljömålsrådet. Svenska myndigheter bedömer att bara 2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020. Den 4 maj presenterade Naturvårdsverket rapporten Mål i sikte, första delen av 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen. En grundläggande [...]

maj 26, 2015 Nyheter
Filmfestival: TO FUTURE WITH LOVE 2015 – om människan, klimatet och framtiden

Filmfestival: TO FUTURE WITH LOVE 2015 – om människan, klimatet och framtiden

SISTA CHANSEN! Missa inte att skicka in din klimatfilm till STOCKmotion. Nu på onsdag den 20:e måste filmen var inlämnad. Se STOCKmotion.se om reglerna. En expertjury fördelar tre priser om sammanlagt 30 000 kr.   Årets filmfestival sker i samarbete [...]

maj 5, 2015 Nyheter Klimataktion
Rysk roulette med hela planeten

Rysk roulette med hela planeten

Kommande generationer får bära en tung börda. Koldioxidhalten kommer att behöva sänkas! Den internationella klimatpolitiken har bundit sig hårt vid det så kallade tvågradersmålet. Jordens atmosfär ska inte tillåtas bli två grader varmare än före industrialismen. Den fjärde rapporten från [...]

maj 21, 2015 Nyheter
Halmstad: Energi ur avfall – i ett Europaperspektiv

Halmstad: Energi ur avfall – i ett Europaperspektiv

  Urban Persson, som nyligen doktorerat vid Chalmers på en avhandling om fjärrvärme i framtidens Europa, ingår i den s.k. fjärrvärmegruppen vid Högskolan i Halmstad. Den 29 april talade han om hur avfallshanteringen i Europa kan effektiviseras och avfallet nyttiggöras genom material- [...]

maj 2, 2015 Nyheter Klimataktion, Okategoriserade
Ett nätverk för klimatet

Ett nätverk för klimatet

2015 är ett klimatpolitiskt viktigt år och vi är många som vill att klimatfrågan tas på allvar. Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Nätverket rymmer olika syn på klimatfrågan och dess lösningar, men [...]

maj 20, 2015 Nyheter
Lämna kolet i marken! Protestaktion på Vattenfalls årsstämma.

Lämna kolet i marken! Protestaktion på Vattenfalls årsstämma.

I måndags kunde deltagarna i Vattenfalls årsstämma på sin väg in mötas av slimmade aktivistförsäljare från Vattenfalls försäljningsavdelning som försökte övertala dem att köpa en aktie i Vattenfalls nyemission, med en liten kolbit i plastpåse som pant. Samuel Jarrick, tidigare [...]

april 30, 2015 Nyheter Klimataktion
Sveaskogs stora ansvar brister

Sveaskogs stora ansvar brister

Naturskyddföreningen vill med en öppen skrivelse av den 8 april uppmärksamma miljöminister Åsa Romson och näringsminister Mikael Damberg på allvarliga brister hos Sveriges största skogsägare, det statliga bolaget Sveaskog. Artikeln publicerades ursprungligen i Miljömagasinet nummer 19, 8 maj 2015. Kritiken [...]

maj 13, 2015 Nyheter
Hot Spots International

Hot Spots International

I går torsdag genomförde Klimataktion tillsammans med andra aktivister en manifestation på Birkagatan i Stockholm med anledning av Fortums kampanj Hot Spots. Klimataktion och andra miljöorgansiationer kräver att Fortum lägger ner koleldningen i Värtaverket helst med omedelbar verkan men allra [...]

april 24, 2015 Nyheter Klimataktion
30 maj Global Day of Action on Climate Change

30 maj Global Day of Action on Climate Change

Den 30 maj är det en Global Day of Action on Climate change. Kampanjdagen syftar till att visa på problemen med och orsakerna till klimatförändringarna  – inte minst smutsig fossil energi. Kampanjdagen genomförs i samarbete mellan en rad organisationer och [...]

maj 8, 2015 Nyheter
INSAMLING FÖR ARVODE TILL MILJÖJURIST

INSAMLING FÖR ARVODE TILL MILJÖJURIST

Miljöorganisationer inom Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm fortsätter att överklaga Trafikverkets och Stockholms stads planering för Förbifart Stockholm. Pengar behövs till nätverket för att med juristhjälp föra överklagandet vidare. Den juridiska processen kring Förbifart Stockholm är långt ifrån avslutad. Hjälp oss [...]

april 22, 2015 Nyheter Klimataktion
Tusen personer springer för livet

Tusen personer springer för livet

Inför klimattoppmötet i Paris har Troja Scenkonst tillsammans med Riksteatern anordnat stafettloppet ”Run For Your Life”. Idén är att 1000 personer ska delta i stafetten och tillsammans avverka distansen mellan Kiruna och Paris på 400 mil. Lisa Färnström är regissören som [...]

maj 5, 2015 Nyheter
Förbifart Stockholm i Mark- och miljödomstolen

Förbifart Stockholm i Mark- och miljödomstolen

För ett par veckor sedan ägde förhandling rörande detaljplanerna i Stockholms stad för Förbifart Stockholm rum i Mark- och miljödomstolen. Detaljplanerna gäller områden där motorleden går upp i dagen (Skärholmen, Hjulsta, Akalla, Vinsta). Såväl klimatmiljöorganisationer som privatpersoner boende i områden [...]

april 22, 2015 Nyheter Klimataktion