Klimataktion

Byfesten hyllar omställningen till ett hållbart samhälle

Lördag den 7 augusti blir det en annorlunda fest i Vintervikens trädgård i Stockholmsförorten Aspudden. Festen är ett initiativ av en odlings- och miljöcirkel som engagerar ett 25-tal stockholmare. Deltagarna förenas av en tilltagande oro över att vi har ett samhällssystem som leder till ekologisk och ekonomisk kollaps och klimatkris om inte kraftfulla åtgärder vidtas så snart som möjligt. Men istället för att sitta hemma och oroa sig har man bestämt sig för att lära sig mer om hur man själv kan odla sin mat i stadsmiljö, och om hur en omställning till ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle ska gå till.

– Byfesten är till för att inspirera människor att skaffa sig de praktiska kunskaper som måste till för att vi på riktigt ska kunna leva hållbart. Vi måste börja ta de sinande oljetillgångarna på största allvar, då de tillsammans med klimatförändringarna hotar vår matförsörjning och hela vår ekonomi. Genom att själva lära oss att odla kommer vi att bli mer motståndskraftiga mot de kriser som hotar i en nära framtid, säger festgeneralen, Sanya Falkenstrand från omställningsrörelsen i Stockholm.

Förutom praktiska kunskaper om odling i stadsmiljö lär sig cirkeldeltagarna mer om hur man kan bedriva odling genom att efterlikna naturens sätt producera nyttigheter genom något som kallas för permakultur. Under den praktiska tillämpningen diskuteras stora frågor om de enorma, men inte bara tunga, samhällsförändringar som måste till för att vi ska kunna verka på naturens villkor.

– Vi hoppas att cirkeldeltagarna ska ta med sig sina kunskaper och starta lokala omställnings- och odlingsprojekt ute i olika stadsdelar. Drömmen är gemensamma trädgårdar som producerar mat i varje kvarter, säger cirkelledaren Torbjörn Vennström från föreningen Klimataktion.

Programmet på Byfesten är en blandning av allvar och lek. Det gemensamma draget är en önskan om att inspirera människor till att sträva efter mer energisnåla, hållbara och meningsfulla liv.

– I Almedalen har politikerna frossat i löften, som alla tycks gå ut på att människor ska ha mer pengar i plånboken att konsumera för. Men jag tror att många egentligen längtar efter en djupare mening med livet än den fixering vid ytliga saker som gäller idag. Eftersom politikerna inte vågar säga hur allvarligt läget är, så vill vi tala klarspråk. Men samtidigt visa på att det går att ha roligt, avslutar Sanya Falkenstrand.

Ur programmet på byfesten (programändringar kan förekomma):

kl 11 och kl 14.30: Folke Günther, en föregångsgestalt inom omställningsrörelsen.

kl 12.30 Emika Klasdotter, sång till gitarr och cello

kl 13. Svampexperten Pelle Holmberg lär oss något om all den mat som växer i skogarna omkring oss.

kl 13 – 16, leksaksverkstad för stora och små

kl 16. Gröna kvinnor berättar om Genusbudget – för jämställd ekonomi kl 16.30 Om guerilla gardening

kl 16.45 Martin Saar, om sambanden mellan ekologi, ekonomi och energi, och hotet från peak oil.

kl 17.15 Jan Hammarlund, Lyssna och bli berörd

kl 19.00 Back-Maria

kl 19.30 Stefan Sundström

För mer information: Sanya Falkenstrand, 0733-3230184

Byfesten: 7 aug kl 11 – 23, Vintervikens trädgård, Aspudden. Arr: Klimataktion och Omställning Stockholm.

Program: http://www.klimataktion.se/2010/byfesten-i-vinterviken

Like this Article? Share it!

Leave A Response