Klimataktion

Enkät: 93 % av Sundsvallsborna ser klimatet som viktig fråga

I en enkät som Klimataktion genomförde i Sundsvall på Nationaldagen bekräftade 93 procent av 69 tillfrågade att de anser att klimatfrågan är en viktig politisk fråga. Lika många ansåg att hemkommunen och landstinget bör satsa mer resurser på kollektivtrafiken som ett sätt att minska bilåkandet och satsa mer resurser på närodlade och ekologiska råvaror för lunchmatställen, dagis och skolbespisning. 74 procent ansåg att det är viktigt för klimatet att vi minskar flygtrafiken. Klimataktion tror att Sundsvalls befolkning är beredda att ställa upp bakom en offensiv klimatpolitik. Se artikel i Sundsvalls tidning: http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.2150180-global-uppvarmning-aven-en-lokal-fraga Att en sådan politik behövs både globalt och lokalt bekräftas av en av Klimataktions grundare, Andreas Malm, i Aftonbladet. Han skriver att juni 2010 var den hetaste juni någonsin uppmätt och konstaterar att trots pågående klimatkatastrofer på många håll i världen fortsätter business-as-usual i svensk politik. Läs artikeln här: http://www.aftonbladet.se/kultur/article7496431.ab

Like this Article? Share it!

Leave A Response