Klimataktion

Uppsala: Samtalskväll ”Är social hållbarhet en lösning på klimatfrågan?”

Uppsala: Samtalskväll ”Är social hållbarhet en lösning på klimatfrågan?”

Anna LundgrenVad tycker vi och hur ska vi kommunicera våra ståndpunkter ur ett Uppsalaperspektiv? Det är temat på en serie diskussionsträffar för Klimataktions Uppsalas medlemmar och sympatisörer under våren.

I denna andra träff är ämnet social hållbarhet och dess koppling till klimatfrågan. Anna Lundgren, styrelseledamot och författare till en ny rapport om hållbarhet i läroplanerna, håller i diskussionen.

Lokal: ABF, Bredgränd 14, Uppsala

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Like this Article? Share it!

Leave A Response