Klimataktion

Indiska klimataktivister på Stockholmsbesök

Shrushtidnyan

I maj månad 2015 fick Klimataktion Stockholm besök av sin indiska partnerorganisation, Srusthidnyan. Samarbetet har pågått sedan 2013, då Rikard Rehnberg och Karin Wahlgren genomförde en förstudie i Mumbai (Bombay) med stöd av Forum Syd. Sedan 2014 pågår projektet ”Klimatambassadörer Mumbai – Stockholm, ett utbildnings- och aktionsprojekt för unga”.

Srushtidnyan är en miljöorganisation som grundades av socialarbetaren Prashant Shinde för 15 år sedan. Miljöengagemang ses som en kraft för att arbeta mot orättvisor i samhället. Arbetet för mänskliga och demokratiska rättigheter går hand i hand med arbetet för en bättre miljö och hållbara levnadssätt. Man vill öka medvetenheten om klimathoten och arbetar aktivt med skolor och lokalsamhället. Srushtidnyan arbetar med unga människor för att de ska leda samhället mot en hållbar utveckling.

Under de nära tre veckor som Prashant Shinde, Sangeeta Kharat och Jyoti Khopkar med anhöriga tillbringade i Stockholm genomförde de tillsammans med medlemmar från Klimataktion ett digert besöksprogram. Man träffade bland andra Forum Syd, Framtidsjorden och Naturskyddsföreningen, och besökte vid flera tillfällen de svenska partnerskolorna, framför allt Globala gymnasiet som samtidigt tog emot besök från skolledning, lärare och 15 klimatambassadörselever från Maharshi Dayanand College. Den andra partnerskolan är Skarpatorpsskolan, en mellan- och högstadieskola i Skarpnäck, där skolledning, lärare och elever välkomnade våra indiska vänner. På gång är ett nytt utbyte som i Sverige involverar Kärrtorps gymnasium, som också besöktes.

Mycket uppskattat av våra indiska vänner – både från Srushtidnyan och Maharshi Dayanand College – var studiebesöken hos svenska politiker. Skolborgarrådet i Stockholm, Ole Burell (S), tog emot i Stadshuset, och riksdagsledamoten Jakob Dalunde (MP) i Riksdagen.

– De tog sig tid, var väl förberedda, vänliga och ”enkla”, var en vanlig kommentar från mumbaiborna. Mycket uppskattat var också besöken hos de två företag som utvecklar och marknadsför svenska uppfinningar, Peepople (sanitetslösningar) och Solvatten (rening av vatten via solvärme).

Höjdpunkter för oss i Klimataktion? Jo, i ett fullsatt seminarierum på ABF berättade Prashant, Sangeeta och Jyoti om projektet och organisationens arbete, och de 15 gymnasieeleverna vittnade i ett gemensamt framträdande om hur mycket utbildningen till klimatambassadörer hade betytt i deras utveckling och lärande. Den andra höjdpunkten var en svensk-indisk fest på Solidaritetshuset, med indisk mat och musik av en svenska folkmusikgrupp och av Sanya Falkenstrand. MD College-eleverna dansade en bollywoodinspirerad dans.

Nu är våra indiska kompisar i full fart med en ny utveckling av projektet, nämligen att arbeta med fem skolor och byar i provinsen Rathnagiri, belägen i naturreservatet Western Ghats, cirka 20 mil söder om Mumbai.

Karin Wahlgren, Rikard Rehnberg, Eva Avner, Nina Naim

(Klimataktion Stockholm, Globala gruppen)

  • Bifogas/länkas:

Srushtidnyans presentationsbroschyr på engelska HÄR

Klimataktions presentationsbroschyr på svenska  HÄR

Projektplanen på engelska HÄR

Länk till Srushtidnyans hemsida  http://srushtidnyan.org/home/

Like this Article? Share it!

Leave A Response