Klimataktion

Uppmaning till klimatmobilisering 2015


För ett mänskligt klimat text

Vi behöver hitta ett sätt att leva som håller klimatet i balans, där planeten inte värms upp på ett skadligt sätt och där vi inte förbrukar skadliga mängder energi, råvaror, människor, naturområden. Vi behöver hitta kraft att organisera om våra samhällen på ett sätt som gynnar livet i oss och runt om oss.

Jorden atmosfär har redan idag för höga halter av de uppvärmande växthusgaserna. Därför smälter polarisar och glaciärer, därför härjar farliga värmeböljor och bränder och därför rubbas regnperioderna på ett sätt som hotar regnskogar och människors försörjning.

2015 är ett viktigt år – i Paris samlas världens nationer för att försöka enas om ett globalt klimatavtal. Klimataktion vill driva på för omställning till hållbara och rättvisa villkor. Därför uppmanar vi enskilda, organisationer och myndigheter till klimatmobilisering. Många rörelser i världen drivs av samma insikt – vi söker samverkan med dem och vill ge hopp om att världen går att förändra. Vi vill också att politiken tar sitt ansvar.

Ställ om Sverige

Sverige kan och bör gå före. Omställningen måste börja nu! Vi kan inte förlora mera tid. Det är nödvändigt att rika länder som Sverige minskar sina utsläpp, skyddar sina skogar och ekosystem, minskar sin användning av energi och naturresurser mer än vad som krävs i de internationella åtagandena. Detta är fullt möjligt att göra och samtidigt skapa hållbara klimatjobb, återuppliva landsbygden, öka rättvisan i samhället och stärka välfärden.

Klimatomställning Nu!

Halvera Sveriges utsläpp till 2020 med sikte på nollutsläpp 2035.

 Ställ om energisektorn till 100 procent förnybar energiförsörjning inom 20 år.

 Minska Sveriges klimatpåverkan så att konsumtionen håller sig inom vad ett jordklot kan bära.

Hållbara investeringar och välfärdssatsningar

Flytta AP-fondernas och offentliga institutioners investeringar – från fossilbranschen till hållbara alternativ.

 Satsa på klimatsmart byggande och energirenovering av bostäder.

 Utveckla den gemensamma välfärden – det ger klimatsmarta jobb.

Ett socialt och miljömässigt hållbart transportsystem

Reglera vägtransporterna för rättvisa och hållbara villkor.

 Koldioxidskatt och trängselskatter till kollektivtrafik och klimatsmarta godstransporter.

 För välfungerande och utbyggd järnvägstrafik.

 Utveckla kollektivtrafiken i hela landet – för bilfria innerstäder.

Återupprätta landsbygden

 För nya företagsformer, lokalt samarbete och hållbart jord- och skogsbruk.

 För en hållbar förvaltning av naturresurser och respekt för vårt ursprungsfolk.

 Låt kommuner och lokala samhällen gå före i omställningen – tillåt lokal upphandling.

Globalt bindande och rättvisa klimatavtal

Klimatvetenskapen visar med allt större tydlighet att ett fortsatt ohämmat uttag av fossila bränslen, kol, olja och naturgas, är liktydigt med att ställa till global katastrof. Hela denna industri är världens kanske starkaste. Det krävs en folklig mobilisering på alla nivåer för att avveckla alla de subventioner fossilindustrin fortfarande mottar och ställa om produktion och jobb i klimathållbar riktning.

 För ett bindande globalt avtal om 80 procent minskning av utsläppen till 2050 – utifrån principer om historiskt ansvar och rättvis utveckling.

 För ett globalt bindande avtal om att lämna 80 procent av de fossila bränslena i marken.

 Nej till falska lösningar där länder och andra aktörer kan köpa sig fria från nödvändiga utsläppsminskningar.

Vi kräver att den svenska regeringen tar med sig detta och liknande tydliga budskap till de internationella klimatförhandlingarna i Paris nov-dec 2015. Då samlas företrädare för världens nationer för att försöka enas om ett globalt avtal. Många rörelser i världen mobiliserar allt mer beslutsamt för en rättvis omställning i global skala.

Sprid denna uppmaning till klimatmobilisering 2015!

Ladda ner denna text i PDF-fil här

Ladda ner flyer med en kortare version här

Klimataktion, september 2015

Klimataktion är en organisation som vill driva på för att göra Sverige hållbart och bygga en folkrörelse för klimatet. Du kan engagera dig i dessa frågor genom att bli medlem.

Du kan också gå med i vårt gemensamma nätverk KlimatSverige, som skapats av och för organisationer och enskilda för gemensamma aktioner inför Paris, och efter.

www.klimataktion.se

www.klimatsverige.se

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response