Klimataktion

Vattenfall får sälja kolet!

Vattenfall får sälja kolet!

Idag lämnade regeringen besked om Vattenfallsaffären och att försäljningen till EPH blir av.

Trots oerhörda påtryckningar från klimatrörelsen, internationella aktörer, forskare och politiker går man igenom med affären och hänvisar till ägardirektiv och byråkrati. Vid presskonferensen beskrevs det som att det inte fanns möjlighet att avveckla kolverken, eftersom det inte finns stöd i riksdagen att ändra ägardirektivet.

Att man har godkänt EPH som köpare är anmärkningsvärt sett till de tveksamma uppgifter om skatteflykt och klimatambitioner som framkommit. Mikael Damberg kommenterar med att det inte finns skäl nog att inte godkänna dom som köpare.

Regeringen framstår som helt bakbunden i denna frågan, men det verkar mer som att det saknas klimatpolitiska ambitioner i proportion till de ekonomiska vinningar en försäljning innebär.

Som kompensation för affären så ska man köpa och skrota utsläppsrätter för 300 miljoner kronor med start 2018 och slut 2040. Trots att man har kritiserat utsläppssystemet för att vara verkningslöst gör man ändå en förhållandevis stor investering i det. Även om det låter bra idag är det ett beslut med många märkliga förutsättningar. Dels kan man inte garantera denna investering eftersom det kan ske ett regeringsskifte om två år med helt annan budget. Dels vet vi inget om vad 300 miljoner är värt i sammanhanget om 22 år, än mindre vad priset på en utsläppsrätt då kommer vara.

Vi förstår regeringens motivering, men accepterar den inte. Det är högst beklagligt att man har misslyckats med att visa ryggrad i den här frågan, när hela världen nu har haft ögonen på oss. Både Bill McKibben, Naomi Klein och en rad internationella profiler i miljöfrågan har uttryckt sitt stöd för att #LåtKoletLigga och #LämnaKoletIMarken. Nu får miljörörelsen anpassa sin strategi och trycka på hårdare för att kompensera för svenska regeringens tabbe.

/ Jonas Bane, talesperson för Klimataktion

Like this Article? Share it!

Leave A Response