Klimataktion

Indien: Unga klimatambassadörer med tuffa klimatfrågor.


indien-karinimg_1931-minsk

Reserapport från Karin Wahlgren 16-12-12

Det är sent på eftermiddagen och vi är försenade på grund av krångel med transporter på gropiga vägar. Det är vinter i Indien och 32 grader varmt. Solen gassar ute på den sandiga skolgården i Angavali byskola i Devrukhregionen, Western Ghats. Där sitter 60 elever och väntar i aulan som små tända ljus, sedan flera timmar, på att besökarna från Sverige ska dyka upp. Efter diverse presentationer är det dags för frågestund. Här är två klockrena frågor som 13-14 åringarna ställde till oss:

  • Vad ska man göra för att minska koldioxidutsläppen i Indien och i Sverige?
  • Varför har den rika delen av världen så mycket större ekologiska fotavtryck än oss här i Indien, och vad kommer ni att göra åt det?

Från Klimataktion gör Rikard Rehnbergh och jag ett uppföljningsbesök till Klimataktions indiska partnerorganisation Srushtidnyan. Tillsammans med min man Yngve, samt Pia och Ernst från vängruppen, besökte vi några av projektskolorna på landsbygden cirka 30 mil söder om Mumbai.

Ungefär mitt på den långsträckta bergskedjan som går från norr till söder över halva västra Indien, Western Ghats, eller Sayadhri som bergen heter på det lokala språket marathi, ligger ett område där Srushtidnyan valt ut tre byskolor. Det är Kundi, Angavali och Belari samt ett högre gymnasium i tätorten Devrukh som heter ASP College. Dessa ingår tillsammans med sju skolor i Mumbai i projektet Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm under 2016.

indien-karin-img_1940-minskindien-karin-img_2303-minsk

Devrukhområdet i Western Ghats är en ny utmaning på grund av de stora miljöproblemen som består av hot mot den biologiska mångfalden, skogsavverkning, torka, oregelbundna monsunregn med mera. När vi besökte området pågick samtidigt ett cykelrally med miljöaktivister för att uppmärksamma hotet mot skogarna. Rallyt gick under namnet SOS, Save Our Sayadhri. Totalt 120 mil genom bergig terräng, rena Tour de France tyckte de trötta cyklisterna som stannade över natten nära byn Angavali där vi också bodde. Våra värdar var med bland stödtrupperna.

I byn Kundi var det söndag varför skolan var stängd, men vi togs emot av byrådet i det gemensamma samlingshuset tillika templet. Kundiborna består mest av äldre män och kvinnor som tar hand om barnbarnen medan föräldrarna jobbar. Där gjorde vi en vandring i den omgivande skogen och förevisades intressanta växter och träd som byborna vill skydda. De är mycket medvetna om dess betydelse. Många hinduiska gudar skyddar naturen, vilket gör det extra lätt för lokalbefolkningen att knyta an till den moderna hållbarhetsdiskursen.

Organisationen som vi samarbetar med vill genom projektet ”Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm” öka kunskapen om klimat och miljöfrågor bland allmänheten och beslutsfattare. Målet är attityd- och livsstilsförändringar både i storstad och på landsbygden. Basen i verktygslådan är och har varit hållbarhetsutbildning i skolor (environment education). Nya inslag är utveckling av lokalsamhällen både i staden och på landet när det gäller hållbarhet (community work), hållbart och giftfritt jordbruk (organic farming), att upptäcka och dokumentera den biologiska mångfalden (biodiversity register) samt dokumentera väderförändringar (children climate mapping stations).

Och var kommer Stockholm in i bilden? Jo dels genom att det är Klimataktion Stockholm som ansvarar för den svenska delen av projektet, men framför allt för att vi försöker få fram svenska skolor som vill interagera och samarbeta med de indiska skolorna. Hittills har Globala gymnasiet och Skarpatorpsskolan deltagit, och vi söker nu nya skolor och gymnasier som vill hänga på.

Srushtidnyan delar sina personresurser ungefär lika mellan staden och landet. Teamet består av fyra heltidsanställda – Prashant, Sangeeta, Jyoti och Kunal. Till sin hjälp har de tre tjugoåriga studenter, genom projektet färdigutbildade klimatambassadörer, Harish, Sharayu och Sumit, olika kompetenser och kön.

I Mumbai är våra vänner nu väl kända bland många skolor och har byggt upp ett nätverk med lärare som samarbetar med varandra. Dessa får kontinuerlig vidareutbildning via Teachers Training Workshops. Miljötänket sprider sig ju längre man håller på. I till exempel D.S. High School som nu deltagit i projektet i tre år, har miljöfokuset i undervisningen lett till att man börjar även i de lägsta årskurserna, ja till och med på förskolenivå. Lärarna från alla projektskolor under åren, och de mera erfarna äldre klimatambassadörerna, stöttar själva nya skolor under handledning av vårt team. Från att ha varit lärarutbildare och pedagoger själva har nu Prashant och hans gäng rört sig mot att styra genom lärarnätverket i Mumbai.

Vi ser tydligt att projektet har utvecklats mycket sedan vi var här sist för tre år sedan för att genomföra den förstudie som sedan ledde till det nuvarande projekt som stöds av Forum Syd med medel från Sida (90%) och enskilda bidragsgivare via Klimataktion (10%).

För mig personligen är det en fantastisk känsla att möta alla dessa nyfikna, glada, kunniga barn och ungdomar, och engagerade lärare av båda könen. Skolorna är små oaser i ett tufft och för oss annorlunda samhälle. Det ställs frågor, visas projektarbeten, tas kort, delas ut presenter och vi känner oss lika uppmärksammade och firade som Bollywood stars. Fortsättning följer.

Karin Wahlgren

(alla bilder Karin Wahlgren)

Like this Article? Share it!

Leave A Response