Klimataktion

Eurpopeiska Miljöbyrån: Klimatförändringen innebär allt allvarligare risker för ekosystem, människors hälsa och ekonomin i Europa


Europeiska miljbyrån

I en ny rapport konstaterar Europeiska miljöbyrån att Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen. I rapporten analyseras den aktuella utvecklingen och prognoserna för klimatförändringen och dess effekter i hela Europa. Slutsatsen är att bättre och flexiblare anpassningsstrategier, politik och åtgärder kommer att ha avgörande betydelse för att mildra effekterna. Läs mera HÄR

Like this Article? Share it!

Leave A Response