Klimataktion

Regeringen upphäver utsläppsrätter


isabellalövin

TT: Regeringen har beslutat att annullera svenska utsläppsrätter som motsvarar 22,5 miljoner ton koldioxid.

Utsläppsrätterna är en del av FN:s system inom Kyotoavtalet för att minska ländernas växthusgasutsläpp.

Tanken är att länder som har problem med att minska utsläppen ska kunna köpa utsläppsrätter från länder som har fått ner utsläppen rejält och på så vis fått ett överskott av rätter.

Sverige har ett stort överskott, som ett resultat av att de svenska utsläppen minskat kraftigt. Men i stället för att sälja rätterna väljer nu den rödgröna regeringen att helt enkelt slopa dem.

– Vi har en temperaturökning på jorden som går mycket fortare än vad forskarna förutspått. Då är det inte ansvarsfullt att sälja utsläppsrätter till andra länder, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Regeringen har gjort på liknande sätt även tidigare. Hittills har man på så vis tagit beslut om annullering av utsläppsrätter motsvarande 94,6 miljoner ton koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att de årliga svenska utsläppen ligger på strax över 50 miljoner ton.

– Vi hade kunnat spara de här rätterna för eventuella framtida behov. Men vi anser att vi har ett ansvar att hålla kursen i klimatpolitiken, säger Lövin.

Läs mera http://omni.se/regeringen-upphaver-utslappsratter-saljer-inte/a/ql8p1

Like this Article? Share it!

Leave A Response