Nu börjar arbetet med Klimatriksdagen 2018

Klimatriksdag logga

Ge ditt stöd i samband med inbetalning av medlemsavgiften till Klimataktion!

En ny förening, Klimatriksdagen, har uppstått ur den gamla föreningen Klimatriksdagen 2014 som genomförde den första folkriksdagen för klimatet i Norrköping juni 2014. Förberedelser har påbörjats för ett nytt stort event som planeras för 1000 deltagare och ännu fler utställare och aktivistgrupper. Det äger rum den 4 – 6 maj 2018 i Aula Magna på Stockholms Universitet. Syftet med folkriksdagen är att utöva påverkan på den svenska klimatpolitiken före, under och efter valrörelsen 2018. Vi ska visa att vi är många som stödjer en kraftfull klimatpolitik – vi ska vara en en megafon för klimatet.

Klimatriksdagens värdegrund som enskilda, organisationer och företag uppmanas att stödja:

Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Se infoblad HÄR

Gå tll Klimatriksdagens hemsida för mer info http://klimatriksdagen.se/

Hittills har ca 40 organisationer och företag skrivit under. Klimataktion stödjer givetvis initiativet både arbetsmässigt genom att flera aktivister deltar i arbetet, men även ekonomiskt med 10 000 kr.

Det är viktigt att Klimatriksdagen nu i uppstarten få stöd både från organisationer och enskilda personer. Förutom att uttala ditt stöd på hemsidan kan även du pröjsa in lite pengar, sprida informationen, och delta i någon av arbetsgrupperna. Allt arbete görs ideellt. Utan ekonomiska bidrag kommer det inte blir möjligt att genomföra den – men det gick ju i Norrköping, så varför inte i Stockholm?

Just nu behövs folk framför allt till följande arbetsgrupper:

* Programgruppen (arbetar med struktur, program, innehåll på klimateventet 4-6 maj 2018)

* Politik- och påverkansgruppen (förbereder och genomför det demokratiska innehållet i klimatriksdagen, hur man ska lägga motioner eller klimatförslag, hur röstning och kontakter med politiska partier ska gå till mm) Här finns samtliga arbetsgrupper: http://klimatriksdagen.se/om/#arbetsgrupper

Så här kan du sätt in ett ekonomiskt bidrag direkt till Klimatriksdagen

* Plusgiro: 74 88 44 – 8

* Bankgiro: 787-6394

* Swish: 123336343

Så här kan du sätta in ett ekonomiskt bidrag till Klimatriksdagen samtidigt som du betalar medlemsavgiften till Klimataktion:

Du betalar din medlemsavgift antingen via Klimataktions hemsida: http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194

Eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till

pg 468510 – 3 eller Bg 286 – 2423.

Märk inbetalningen med ”medlem 2017” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även medlemsnummer. Ditt medlemsnummer framgår av medlemsbrev i januari eller det postutskick alla medlemmar får i mitten av februari.

Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.

Om du dessutom vill stödja Klimatriksdag 2018, ange ”KR” samt summan du vill bidra med till Klimatriksdagen.(Ex: ”KR 300”. Tillsammans med ordinarie medlemsavgift 200 kr sätter du då in totalt 500 kr. OBS bara ett exempel!)

Kontakter när det gäller alla sorts frågor kring Klimatriksdagen: Peter Fritzon, peter.fritzson@liu.se, Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se och Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com