Den otroliga kraften i EUs gröna rörelser. Rapport från Bryssel.

Greens meet Jonas Bryssel

Under helgen höll EU-parlamentets gröna partier en nätverkskonferens i Bryssel med deltagare från gräsrotsrörelser och hållbarhetsentreprenörer från hela Europa. Syftet var att förtroendevalda parlamentariker och civilsamhället skulle mötas för att bolla idéer, utforma strategier och bli inspirerade av varandra. Klimataktions talesperson Jonas Bane var på plats.

Efterfrågan på bättre kommunikation mellan parterna har funnits sedan länge och nu kristalliserades den på ett optimalt sätt. Genom seminarier, frågestunder och workshops fick vi chansen att tillsammans förstå problematiken vi står inför i det politiska omställningsarbetet. Philippe Lambert, en av två ordförande i gröna gruppen, öppnade med att bl a prata om ”System change, not climate change”. Det blev väldigt tydligt för mig att det finns en riktig ambition bland dessa EU-parlamentariker att omforma systemet och få sina kollegor från andra falanger att inse att en långsiktigt hållbar framtid inte är möjligt inom rådande ramar av kapitalism och tillväxtambitioner. EU lider av en trögflytande business-as-usual-sjukdom och de 51 gröna parlamentarikerna har tyvärr inte mycket inflytande i den 751 personer stora institutionen.

Intresset för Europarlamentets arbete är oerhört lågt på samhällsnivå i världsdelen och valdeltagandet i senaste valet 2014 var bara 42%. I många t.ex. östeuropeiska länder klarar de gröna partierna fortfarande inte spärren till riksdagen, och frågor om solidarisk migrationspolitik och cirkulär ekonomi möter fortfarande starkt motstånd på nationell nivå i flera medlemsstater.

Dock var det oerhört inspirerande och upplyftande att få träffa på unga engagerade och initiativtagare från så många olika delar av Europa! De mest framträdande frågorna vi fick stöta och nöta under konferensen gällde klimat, migration och korruption, och de flesta deltagarna var involverade i olika projekt och rörelser kring dessa ämnen. Alltifrån lokala transition-towns i England till integrationsprojekt för nyanlända kulturskapare i Tyskland, men också nätverk för företag inom cirkulär ekonomi och kulturaktivism i det offentliga rummet. Diskussionen var väldigt fokuserad på vägarna framåt och det råder definitivt ingen brist på goda idéer. Däremot behövs opinionsbyggande och politiskt lobbyarbete för att stötta den förändring som redan sker på samhällsnivå.

Dessa möten där människor faktiskt möts ansikte mot ansikte är otroligt viktiga för att kunna bygga relationer och bryggor mellan organisationer och människor som redan kämpar för samma frågor och stärka den röst och kraft som redan finns! Från Sverige var 5 organisationer där (Klimataktion, The Young Republic, Skjutsgruppen, Fältbiologerna och PUSH Sverige), och om en bara tittar på hur många fler rörelser som finns i Sverige så förstår man hur otroligt många organisationer som INTE var på plats i Bryssel under helgen. Nätverken måste spridas och enas kring gränsöverskridande arbete med tydliga budskap. Det finns otroligt mycket som förenar oss!

Jag lämnade Sverige som svensk. Jag återvänder som Europé!

Ett litet axplock av intressanta rörelser:
Women Lawyers Without Borders
Zero Waste Europe
Climate Reality – Information till unga om klimatfrågans problem och lösningar
Young European Agora – Tankesmedja för europeiska unga
European Federation of Journalists – Samarbetsnätverk för journalister i Europa
Wemove.eu – Plattform för europeiska online-kampanjer
Global Forum for Media Development – nätverk för ett hållbart mediaklimat
Timebank – Plattform för alternativ ekonomi

Jonas Bane
Talesperson Klimataktion

thumbnail_Changemakers Event thumbnail_Jonas bane i Bryssel