Klimataktion

Biologisk mångfald – vår tids ödesfråga


Foto Kerstin Joensson

SVT Nyheter, OPINION · ”Vikten av biologisk mångfald fastslås i forskningsrapport efter forskningsrapport, och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. Det är hög tid att dessa slutsatser syns tydligare även i politiska och affärsmässiga beslut”, skriver företrädare för WWF, Naturskyddsföreningen, SOF BirdLife, Skydda skogen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Klimataktion Sverige, PUSH Sverige, Älväddarnas samorganisation och Urbergsgruppen Sverige.

Läs hela debattartikeln på SVT Nyheter HÄR

 

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response