Klimataktion

IPCC rapport: Att hejda uppvärmningen vid 1,5 grader kräver mera!


FN:s klimatpanel redovisar in sin nya rapport, lagom inför klimatmötet i Polen i november, att hittills utlovade frivilliga åtaganden av länderna är otillräckligt. Hittills har jordens medeltemperatur ökat med en grad, mera över land och särskilt på nordliga breddgrader, och mindre över hav. Det är fortfarande möjligt att begränsa ökningen till högst 1,5 grader, men då krävs betydligt ambitiösare insatser än hittills. Troligen blir det nödvändigt att ta till den ganska oprövade metoden att i stor skala suga ut koldioxid ur atmosfären, ett högst oetisk börda vår generation lägger på nästa.

Läs en bra redogörelse för rapportens innehåll på SVT nyheter  HÄR och HÄR .

HÄR finns rapporten, inklusive pressrelease och sammanfattning.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.