Klimataktion

Ta ansvar för klimatet över partigränserna!!

Bilder Göteborgsposten

”Vi måste ha klimatfrågan och åtgärder på klimatområdet som grundbult i allt arbete för den kommande mandatperioden. På alla nivåer; på riksplanet, i landsting och kommuner. Vi noterar att den övergångsbudget som riksdagen ska fatta beslut om i december, inte inkluderar några nya insatser på klimatområdet – och detta i ett läge där vi borde växla upp klimatarbetet avsevärt. Det oroar oss.”

Så inleds en debattartikel i GP av Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen, Martin Hedberg, meterolog samt Anders Wijkman hedersordförande i Romklubben.

Som en av huvudsponsorerna bakom Klimatriksdagen står Klimataktion bakom denna uppmaning till politikerna om att samarbeta och ta sitt ansvar i klimatfrågan.

Läs hela debattartikeln i GP HÄR

Like this Article? Share it!

Leave A Response