Samarbete för omställning till cirkulär ekonomi i Norden

Nu samlas nyckelaktörer från Norge, Sverige, Finland i koalitionen Nordic Circular Hotspot för att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi i Norden. Samarbetet ska etablera en plattform för kunskapsutbyte mellan de nordiska marknaderna och undersöka möjligheterna att driva gemensamma projekt.

– Forskningen kring cirkulära affärsmodeller och lönsam cirkulär omställning ligger långt fram i Norden.  Det finns en outnyttjad potential i att tillämpa den kunskapen mer i företag och offentlig verksamhet. Vi ser Nordic Circular Hotspot som en utmärkt plattform för att sprida kunskap om och skapa nytta av den forskning som bedrivs, säger Josefina Sallén från RISE.

– Övergången till cirkulära materialflöden måste gå snabbare. Nu krävs finansiella incitament för att stötta cirkulära affärsmodeller. Ett nordiskt samarbete är särskilt viktigt för påtryckningar på EU-nivå. Framför allt är det centralt att introducera kriterier för cirkulär design, säger Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden.

Nordic Circular Hotspot ska utarbeta mål för cirkulär ekonomi i Norden baserat på befintliga insatser från varje marknad och erfarenheter från företag. Koalitionen kommer att bjuda in regeringar, kommuner, regioner, företag och kunskapsinstitutioner till ett nära samarbete för att utforska praktiska och skalbara lösningar som kan tillämpas av små och medelstora företag såväl som av större aktörer.

– Konsumtionen i Norden fortsätter att öka på ett ohållbart sätt. De enskilda nordiska länderna är små, men tillsammans utgör de den 11:e största ekonomin i världen. Samarbete för utbyte av information och utbildning är centralt i den nordiska modellen. Ett nordiskt Circular Hotspot-initiativ kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Cathrine Barth, grundare av Circular Norway.

– Idag finns det ett begränsat samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller konkreta åtgärder för en övergång till en cirkulär ekonomi. Vi tror att samarbete mellan de nordiska länderna är avgörande för att bryta linjära synsättet i regionen och övergå till en cirkulär ekonomi”, säger Marthe Haugland på Nordic Innovation.

Initiativtagare till samarbetet är Lifestyle and DesignCluster/National Circular Hub från Danmark, RISE och Cradlenet från Sverige och Circular Norway från Norge. Bland andra intressenter finns Sitra, Circular Sweden, Återvinningsindustrierna.

– Den cirkulära ekonomin ökar grön innovation, export och sysselsättning och minskar resursförbrukning och miljöfarliga utsläpp. Det nordiska samarbetet underlättar för idéutbyte, nya sätt att göra affärer och tar tillvara globala gemensamma affärsmöjligheter. Det är mycket viktigt att vi fortsätter att utmana gränserna och sträva efter att hålla oss i toppen av innovativa länder”, säger Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster i Danmark.

För mer information kontakta:

Sverige

Josefina Sallén, RISE

josefina.sallen@ri.se

+46 72 208 93 60

 

Elin Bergman, Cradlenet

info@cradlenet.se

+46 73 966 23 49

 

Norge

Cathrine Barth, Circular Norway

cb@circularnorway.no

+47 91 81 24 29

 

Danmark

Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster

betina@ldcluster.com

+45 29 36 00 90

 

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se