”Uppmana makthavarna att deklarera klimatnödläge!”

Ulla Tengblad, ny i Klimataktions styrelse, svarar på fem frågor från klimataktion.se

Ulla Tengblad
Ulla Tengblad, styrelseledamot Klimataktion riks

1. Hur håller du modet upp när det gäller klimatläget?

Genom att följa all klimataktivitet som sker runt om i världen, och själv försöka dra mitt strå till stacken.

2.Vad hoppas du att Klimataktion kan göra?

Det viktigaste är påverkan; på politiker, på media, på befolkningen.

3.Vad är det mest inspirerande du gjort när det gäller klimatfrågan – (inom eller utanför Klimataktion)?

Det ligger nog framåt i tiden – att försöka samla åsikter, kunskap och forskning kring olika klimatfrågor till något lättillgängligt för alla…

4.Vad är kortsiktigt viktigast att göra nu för att påverka makthavarna?

Uppmana dem att deklarera klimatnödläge och att skärpa utsläppsmålen i enlighet med vetenskapen.

5.Vad är den största svårigheten när det gäller att åstadkomma förändring?

Att ställa om ekonomin från tillväxt till hållbarhet. Att bryta mångas övertygelse om att välfärd handlar om att fortsätta vårt nuvarande system – och oförmåga att inse klimatkrisens fulla innebörd. Här kan man citera den tyska generalsekreteraren för CDU när Greta Thunberg kallade den tyska kolkraftpolitiken för absurd:  ”Inte ett ord om arbetsplatser, energisäkerhet, ekonomisk nytta. Endast ren ideologi. ”Kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pure Ideologie”