Klimatriksdagen tar fram en akutplan

Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen

I söndags den 6 oktober höll Klimatriksdagen stormöte och drog igång höstens arbete. Ett 70-tal personer hade anmält sig till mötet vars syfte var att gå igenom och få inspel på Klimatriksdagens planer för 2020.

Styrelsens förslag är att Klimatriksdagen under det närmaste året ska jobba med att ta fram en akutplan för klimatet. Denna plan ska innehålla konkreta förslag på vad som behöver göras nu och under nästa mandatperiod och den ska baseras på de tolv motioner som röstades fram under Klimatriksdagen 2018. I oktober 2020 planerar Klimatriksdagen att arrangera en mellan-Klimatriksdag eftersom det inte går att vänta ända till nästa val med handling i klimatfrågan. Under mötet fick deltagarna diskutera idén om att ta fram en akutplan, hur arbetet kan få en bred förankring i hela landet och hur resultatet kan få gehör hos politikerna. 

Madeleine van der Veer, Ansvarig samhällspolitik på WWF

Under hösten planerar Klimatriksdagen för seminarier kring olika teman och under våren kommer fokus att vara på regeringens handlingsplan för klimatet som ska presenteras i slutet av året. Håll ögonen öppna för de olika aktiviteterna!

Nästa stormöte i Klimatriksdagen blir söndagen den 27 oktober då det blir planering av det kommande årets arbete. Alla intresserade är välkomna då! Det går att delta i det kommande arbetet på olika sätt bl.a. i olika arbetsgrupper och utskott, se vidare på Klimatriksdagens hemsida

 

Text och foto: Hanna Österlund