Bär 1,5-gradersknappen och visa att du bryr dig om klimatet!

Vi är många som insett att för att nå uppsatta klimatmål behöver klimatomställningen ha högsta prioritet och vara grundad på samlad vetenskap. Det behöver man inte vara klimat- eller miljöexpert för att förstå. Samtidigt har vi, under lång tid, sett en politik som gjort för lite, och för sent!

Nu är det dags att vi tillsammans skickar en tydlig signal till politikerna att de ska ta klimatpolitiken på allvar och göra det som krävs för att nå målen.

  • Klimatet är en ödesfråga som kräver högsta prioritet!
  • Klimatomställningen ska grunda sig på den samlade vetenskapen!
  • Rättvisa och solidaritet ska vara ledord för klimatomställningen, lokalt och globalt!

Bär knappen du också

1,5-gradersknappen är en symbol för Parisavtalet och behovet av en global samverkan. Visa ditt personliga ställningstagande så att det blir tydligt att vi är många.

Knappen tillkom våren 2023 på initiativ av Gretas gamlingar i Blackeberg – sedan dess har över 1000 knappar redan spridits! Hösten 2023 tog Klimataktion Stockholm över stafettpinnen och administrerar hanteringen av knapparna. Nu vill vi bredda kampanjen.

Var med och sprid knappen! Köp ett lite större antal till lägre pris och sälj dem vidare för 15 kr styck.

Bli en organisation som sprider knappen

Det finns många i vårt samhälle som stödjer knappens budskap. Även om de inte syns idag. Kanske för att de tycker frågan är svår och inte vet hur de ska agera. Knappen ger dem en enkel möjlighet att visa sitt ställningstagande och öka trycket på politikerna att ta klimatomställningen på fullaste allvar.

Vi bjuder in organisationer och aktörer att bli en del i en gemensam bred kampanj där vi synliggör att vi är många som tar klimatet på högsta allvar. För mer information mejla till knappkampanjen@gmail.com.