Srushtidnyan i Indien – ett samarbete med Klimataktion i Sverige

Indiska flickor

Klimataktion Stockholm genomför inom ramen för Framtidsjordens verksamhet och med huvudsaklig finansiering från Forum Syd ett projekt tillsammans med den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan i Mumbai, huvudstad i den indiska delstaten Maharastra. Projektets namn är Climate Ambassadors Mumbai – Stockholm.

Srushtidnyan är en NGO som grundades av socialarbetaren Prashant Shinde för drygt 15 år sedan. Miljöengagemang ses som en kraft för att arbeta mot orättvisor i samhället. Arbetet för mänskliga och demokratiska rättigheter går hand i hand med arbetet för en bättre miljö och hållbara levnadssätt. Man vill öka medvetenheten om klimatförändringarna och andra hot mot natur och hållbarhet genom att arbeta med skolor och lokalsamhällen. Den främsta målgruppen är skolelever och skolledningar i Mumbais slumområden och byar på landsbygden i provinsen Rathnaghiri kring staden Devrukh, cirka 20 mil söder om Mumbai. Srushtidnyan arbetar med unga människor för att de ska leda samhället mot en hållbar utveckling.

Samarbetet mellan Klimataktion och Srushtidnyan har pågått sedan 2013. Under perioden 2017 – 2021 sker administration och utvecklingsarbete huvudsakligen genom föreningen Framtidsjorden, med Klimataktion Stockholm som vängrupp. Det är Klimataktions uppgift att ha kontinuerlig kontakt med det arbetande teamet i projektet, och att löpande samla in 10% av projektkostnaden som medfinansiering. Genom Framtidsjordens praktikantverksamhet tar Srushtidnyan sedan 2017 emot svenska praktikanter, hittills tre stycken.

 

Klimataktions insamling för medfinansiering av vårt projektsamarbete i Indien:

Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”.

 

Senaste nytt om Klimataktions Indienprojekt i januari 2018

Arbetet för hållbar utveckling fortgår och utvecklas i skolor i Mumbai och landsbygdsskolorna i Devrukhregionen. Nytt inslag är fokus på ett arbete med föräldrar och grannskap kring Anuyogskolan, som ligger i ett slumområde i Mumbai. Ett annat är att till elever och föräldrar i landsbygdsskolorna, bland annat i byarna Kundi och Angavali utanför tätorten Devrukh, sprida kunskap om ”wild vegetables” som finns i skogarna runt omkring, köksträdgårdsodling och hirsodling. Dessa är gamla kunskaper som oftast gått förlorade men som i klimatförändringarnas spår blir nyttiga och nödvändiga igen.

Läs praktikanterna Isabell och Sofias två blogginlägg om klimatarbetet i Indien 2018

          

Arbetsgruppen består som tidigare av Prashant som leder verksamheten, Sangeeta, Jyoti och Kunal. Tidigare elever som Sumit, Harish och Shariou är med och hjälper till med olika delar.

Genom Framtidsjordens praktikantprogram har Srushtidnyan under 2017 tagit emot tre praktikanter, först Anna under våren, och nu i höst Tova och Zelda, de två senares praktik pågår fortfarande. I november genomfördes Framtidsjordens årliga regionala nätverksmöte mellan projekten i Asien och Sri Lanka. Forum Syds handläggare och Framtidsjordens praktikhandläggare besökte teamet i Mumbai i början av december.

Srushtidnyan bidrar till stärkande av det regionala nätverkets arbete genom att Sangeeta nu deltar i dess samordningsgrupp, som genomför några gemensamma projekt, bland annat tidningen Future Matters. Nina från Klimataktion var också på besök under året.

Strax före jul genomfördes den årliga slutkonferensen ”Climate Ambassadors Students Conference” som är en uppvisning av projektarbeten och utdelande av priser till det tiotal skolor i Mumbai som detta år genomgått programmet.

….. och i här Sverige?

Vi i arbetsgruppen – vängruppen från Klimataktion Stockholm – har ett åtagande att försöka hitta nya partnerskolor i Sverige till någon eller några av de indiska skolorna. Trots ansträngningar har vi tyvärr inte lyckats, men tar nya tag igen med det nya året. Vi hade besök av Prashant i april, han var inbjuden att delta i en utbildning för praktikanthandledare på Sida Forum i Härnösand, och flera träffade honom i samband med ett seminarium på ABF och en träff på Solidaritetshuset. Och inte att förglömma var han en av talarna på Peoples Climate March i Stockholm den 29 april!

Läraren Manisha från M.D. College hälsade på oss och Globala gymnasiet tillsammans med en kollega. Rektor Seema från Pragnya Bodhiniskolan gjorde en blixtvisit tillsammans med tre andra rektorskollegor – de hade fått ett stipendium för att studera Finlands skolväsende och tog båten över till Stockholm! Det är kul att se att våra indiska vänner och samarbetspartners tack vare involveringen i projektet får möjligheter till utveckling och kontakter som de inte hade fått annars.

Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”. Vi behöver fler som hjälper till att medfinansiera och stötta projektet. Kontakt: karin.wahlgren9@gmail.com

Läs mer Här…..

Läs reseberättelse del 1 från Nina Naim som besöker Klimataktions Indienprojekt och WWFs tigerprojekt HÄR

Läs om en skolaktion i Mumbai i samband med Earth Hour 2016 HÄR

Länkar

Kortfilm om projektet från jan 2017 gjord av praktikanter från Framtidsjorden: https://vimeo.com/212710273

Presentationsbroschyr för svenska lärare HÄR 

Srushtidnyan: http://www.srushtidnyan.org/

Framtidsjorden: http://framtidsjorden.se/srushtidnyan/

Srushtidnyans presentationsbroschyr på engelska HÄR

Klimataktions presentationsbroschyr på svenska  HÄR

Recept på en indisk maträtt: Recipe for making PAVBHAJI

Samarbetande skolor i Indien och Sverige:

Globala gymnasiet: http://globalagymnasiet.stockholm.se/

Youtubelänk till tre kortfilmer, projektarbeten av elever från Globala gymnasiet efter deras besök i Mumbai i februari 2015, finns under Angeläget filmfestival 2014, titlar: What´s your dream, Iskra, Water is our god  https://www.youtube.com/channel/UCakGF637xFxUwib25B8geaQ

Maharshi Dayanand College: http://www.mdcollege.in/

Skarpatorpsskolan: http://skarpatorpsskolan.stockholm.se/

Kärrtorps gymnasium: http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/

Kp 170501