Klimataktion

Nyheter Klimataktion

Jonas Bane kommenterar S-kongressens klimatambitioner.

Jonas Bane kommenterar S-kongressens klimatambitioner.

Socialdemokraterna har på sin kongress fattat en mängd beslut om partiets framtida inriktning i miljö och klimatfrågan. En hel del tuffa målsättningar som är i helt rätt riktning, bl a ett välkommet införande av pant på elektronik och batterier, ökade andelar elbilar och att verka för ett marint reservat på arktis. Det är ett steg [...]

april 11, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0

Nina Naim i Mumbai – lärarworkshop i mangroven

Nina Naim i Mumbai – lärarworkshop i mangroven

Rapport om vad som pågår hos Klimataktions samarbetsorganisation i Mumbai just nu. Här är en aktuell kort presentationsfilm om Indienprojektet, gjord av Framtidsjordens praktikanter Rebecka Strand och Josefin Aldegren i januari 2017 Engelska subtitles: https://vimeo.com/213680451 Svenska subtitles: https://www.youtube.com/watch?v=o0-eY9T1ouc&feature=youtu.be (Se också denna film https://www.facebook.com/framtidsjorden/) Trots ett rekordvarmt februari (sista dagen hela 38,3grader!) kämpar man vidare för en hållbar [...]

april 7, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0

Avveckla kolet i Värtan tidigare – debatt i ETC

Avveckla kolet i Värtan tidigare – debatt i ETC

Fortum Värme och Stockholms Stad tog 21 februari inriktningsbeslut att all användning av fossilt bränsle i Fortums kraftvärmeverk ska vara borta 2022. Detta minskar osäkerheten om fossila kolanvändningen i Stockholm vilket är av stor betydelse för fler kommuner i regionen. Överenskommelsen mellan Fortum och staden kan betraktas som en seger för Värtankampanjen och ett resultat [...]

mars 27, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0

EU kompromissar om utsläppsrätterna

EU kompromissar om utsläppsrätterna

Under de senaste veckorna har det röstats om ett förslag till minskning av antalet utsläppsrätter i det Europeiska handelssystemet. Målet har varit att en minskning ska leda till ett ökat pris = dyrare att släppa ut. Först enades man om en minskning på 2,4%, men efter en sista strid dagen innan omröstning hamnade man på [...]

mars 6, 2017 Kalle Petré Nyheter Klimataktion 0

Att så ett frö av tvivel

Att så ett frö av tvivel

Att så ett frö av tvivel Nytt läsdrama om klimatet av Stina Oscarson med elva skådespelare 14 mars kl 19.00 – 21.00 i Hjärtat av ABF, Sveavägen 41 Fri entré Texten är en del av Medborgarutredningen Efter läsningen blir det samtal med författaren om Medborgarutredningens fortsatta arbete Arr: Klimataktion, Medborgarutredningen, ABF Stockholm Sprid gärna affischer: [...]

mars 3, 2017 Kalle Petré Nyheter Klimataktion 0

Lyckad kurs för Klimatinspiratörer i Göteborg!

Lyckad kurs för Klimatinspiratörer i Göteborg!

Det var en förhoppningsfull skara blivande klimatinspiratörer som samlades på ABF Järntorget i Göteborg 26/11 för att under en dag låta sig inspireras. Vi 21 deltagare  kom från Halmstad i söder till Trollhättan i norr, med majoritet från Göteborg. Kursledare var Klimataktions  Nina Naim och Torbjörn Vennström som bjöd på både fakta och känsloaspekter på [...]

februari 24, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0

Indien reserapport nr 3: Unga klimatambassadörer blir uppfinnare

Indien reserapport nr 3: Unga klimatambassadörer blir uppfinnare

Ja, uppfinningsrikedomen och kunskapsglädjen saknas inte när vi inspekterar alla projektarbeten som ställts ut vid små bord i solen utanför kulturcentrat Yashwantrao i centrala Mumbai, där Klimatambassadörsprojektet håller sin årliga konferens. På Climate Ambassadors Students Conference den 19 december deltar ett hundratal elever och lärare från de sju projektskolorna i Mumbai. Rikard Rehnbergh och jag [...]

februari 18, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0

Den otroliga kraften i EUs gröna rörelser. Rapport från Bryssel.

Den otroliga kraften i EUs gröna rörelser. Rapport från Bryssel.

Under helgen höll EU-parlamentets gröna partier en nätverkskonferens i Bryssel med deltagare från gräsrotsrörelser och hållbarhetsentreprenörer från hela Europa. Syftet var att förtroendevalda parlamentariker och civilsamhället skulle mötas för att bolla idéer, utforma strategier och bli inspirerade av varandra. Klimataktions talesperson Jonas Bane var på plats. Efterfrågan på bättre kommunikation mellan parterna har funnits sedan [...]

februari 6, 2017 Anders Bengtsson Nyheter Klimataktion 0