Klimataktionsmedlemmen och Miljömagasinjournalisten Sofia Härén recenserar Sara Granér,