Samarbete för omställning till cirkulär ekonomi i Norden

Nu samlas nyckelaktörer från Norge, Sverige, Finland i koalitionen Nordic Circular Hotspot för att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi i Norden. Samarbetet ska etablera en plattform för kunskapsutbyte mellan de nordiska marknaderna och undersöka möjligheterna att driva gemensamma projekt. – Forskningen kring cirkulära affärsmodeller och lönsam cirkulär omställning ligger långt fram i Norden.  Det […]

Läs mer

Oenighet i Arktiska rådet spär på klimatkrisen

För första gången sedan Arktiska rådet bildades i kanadensiska Ottowa 1996 misslyckades de åtta medlemsländerna med att enas om en slutdeklaration vid senaste sammanträdet i finska Rovaniemi. Ministermötet ändade i oenighet. Utrikesministrarna från Finland, Island, Norge, Kanada, Ryssland, USA, Sverige och Danmark (som representerar Grönland & Färöarna) fick dock till stånd ett ”gemensamt ministeruttalande” – […]

Läs mer

#EUVoteForClimate

Rösta i EU-valet och hjälp till att driva fram ett aktivt klimatarbete i EU! Vi är alla beroende av stabilt klimat för vår matförsörjning, trygghet, hälsa och välfärd.  För att undgå att våra livsvillkor urholkas behövs ett samlat grepp, med insatser på alla nivåer och ett EU som driver på klimatomställningen. Vi kan alla bli […]

Läs mer