Utlys klimatnödläge!

Det talas mycket om klimatnödläge såväl internationellt som nationellt. Många städer runt om i världen har deklarerat klimatnödläge och i Sverige har några kommuner påbörjat processen (se karta). På KlimatSveriges webbplats finns instruktioner om hur du kan skapa medborgarförslag dels för klimatnödläge, dels för klimatomställning i kommuner och regioner. Mall till medborgarförslag och mer information på KlimatSverige […]

Läs mer

Uppmaning från FFF: Vuxna – ta ert ansvar!

Öppet brev från FFF (Fridays For Future) Vi är Fridaysforfuture, en folkrörelse av ungdomar som strejkar för klimatet. I Sverige strejkar vi varje fredag med kravet att våra politiker ska föra en politik som går i linje med Parisavtalet och att vi globalt ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning. Och vi växer. På vår […]

Läs mer

Vid vägs ände – Ende Gelände

Foto: Tim Lüddemann Ende Gelände Rikard Rehnbergh rapporterar från Ende Gelände 19-24 juni 2019 Stängd. Vägen blockeras av kravallutrustad piketpolis. Den ursprungliga planen är omintetgjord. Igen! Trots alla försiktighetsåtgärder, skenmanövrar, handsignaler, kodord och krypterade meddelanden. Nu, emellertid, är vi klimataktivister nära målet: Garzweilergruvan i Rhenlandets vida koldistrikt. Demonstrationståget i det röda fingret (den samlade aktionen är […]

Läs mer

Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt

Havsnivån kommer höjas i kustnära områden Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra. – Sverige måste kraftsamla på två områden parallellt. Utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle rustas mot de […]

Läs mer