Klimataktion

Nätverk

Gå vidare under meny Nätverk och läs om våra nuvarande sex nätverk.

Vill du ta initiativ att starta ett nytt nätverk? Gå till meny Kontakt och skriv till Klimataktion.

 

1 Comment

  1. christina erlandsson 8 november, 2015 at 21:07

    för att komma vidare med ett stort folkligt engagemang behövs med fokus på känsla – inte bara fakta

    precis som företag idag säljer en känsla – en upplevelse – behöver vi lägga mer fokus här

Leave A Response