Klimataktion

Feministiskt nätverk

Vi är ett nätverk av feminister engagerade för klimatet.

Klimatförändringarna förstärker kvinnors underordning av män därför är frågan viktig för feminismen.

Lösningarna och anpassningsåtgärderna för klimathotet måste vara rättivsa och inte förstärka rådande könsstrukturer, därför är feminism viktig för klimatrörelsen.

Vi har hittills träffats cirka fem gånger i Stockholm, men vill spridas ut i landet. Därför behöver vi dig.

Kontakta oss på feminism (at) klimataktion.se

Leave A Response