Informatörsnätverket

Klimataktions informatörsnätverk håller i klimatpartyn, studiecirklar och alla möjliga typer av publika presentationer.

Vill du gå med i gruppen använder vi oss för närvarande av en googlegrupp för kommunikation inom nätverket. I googlegruppens arkiv har vi också samlat t ex ett handledningsmaterial för klimatpartyn, litteraturtips och en hel del annat material som kan vara nyttigt när man ska ut och informera, på klimatpartyn eller på andra sätt.

Kontaktperson?

Google Groups

Klimataktions informatörsnätverk
Gå till den här gruppen