Klimataktion

Lärarnätverket

Lärarnätverket vill få till ett samarbete mellan klimataktions medlemmar som har sin arbetsplats i skolan. Vi har fyra viktiga uppgifter:
1. Att utbyta erfarenheter och samordna och utveckla det klimatarbete som vi redan bedriver i skolorna.
2. Att se till att den klimatinformation som förs ut i skolorna är vetenskapligt riktig och inriktad på att engagera elever och lärare i klimatarbetet.
3. Att se till att läroplanen i grundskola och gymnasium ger tillräckligt utrymme för klimatkunskap i inom skolans ämnen/kurser.
4. Att uppmuntra och stödja elevernas initiativ att få igång ett eget organiserat klimatarbete.

Om du vill vara med i nätverket kontakta oss på larare (at) klimataktion.se

2 Comments

  1. Rune Celvinsson 16 november, 2016 at 05:25

    Intresserad av lärarnätverket.
    Pensionerad snart! 0705-898674

  2. Anna Lundgren 19 januari, 2017 at 11:40

    Hej Rune! Jag var med och startade lärarnätverket för fem år sedan och tyvärr har det blivit sovande, men om du vill vara med och ”starta” det igen så blir jag mer än glad.

    Anna, klimataktion Uppsala

Leave A Response