Lärarnätverket

Lärarnätverket vill få till ett samarbete mellan klimataktions medlemmar som har sin arbetsplats i skolan. Vi har fyra viktiga uppgifter:
1. Att utbyta erfarenheter och samordna och utveckla det klimatarbete som vi redan bedriver i skolorna.
2. Att se till att den klimatinformation som förs ut i skolorna är vetenskapligt riktig och inriktad på att engagera elever och lärare i klimatarbetet.
3. Att se till att läroplanen i grundskola och gymnasium ger tillräckligt utrymme för klimatkunskap i inom skolans ämnen/kurser.
4. Att uppmuntra och stödja elevernas initiativ att få igång ett eget organiserat klimatarbete.

Om du vill vara med i nätverket kontakta oss på larare (at) klimataktion.se