Psykolognätverket

Vad kan vi psykologer bidra med?

I vårt klimatnätverk ingår psykologiskt arbetande personer av olika slag, forskare, psykoterapeuter, psykologilärare etc. Vi vill ta ansvar för vår kunskap och försöka sprida den och låta den genomsyra mer i samhällsdebatten.

Vi har börjat med att bygga upp en kunskapsbank med artiklar och böcker med psykologisk kunskap om hur vi vänder den atlantångare som vår civilisation är. I nätverket förmedlar vi kunskap som kan vara användbar när man talar eller skriver om klimatfrågorna. Vissa texter ska vi försöka göra tillgängliga även för personer utanför nätverket. Vi erbjuder också en lista på talare som kan ställa upp vid olika evenemang där psykologisk expertis efterfrågas.

Vi planerar att brottas med frågorna kring de sociala och ekonomiska förändringar som behövs för att rädda klimatet och hur man får människor att acceptera dessa förändringar. Vi återkommer kring detta.

Vill du ha kontakt med oss kan du maila Marta Cullberg Weston på cullbergweston (at) outlook.com.

”Jag har ingen tid att vara pessimistisk. Om du tror att chansen är noll, då kan du ägna dig åt din pessimism. Men om du tror att chansen är 50 eller 25 eller bara 10 %, då måste du gripa den” säger Jakob von Uexkull, Right Livelyhood-stiftelsen.

Fem frågor till Marta

1. Vad gör psykologinätverket idag?
Vi håller kontakt kring utvecklingen vad gäller klimatförändringarna och diskuterar vår möjlighet att påverka beslutsfattare.
2. Vem kan komma med?
Nätverket är öppet för alla klimatengagerade psykologer.
3. Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt? 
Vi har kontakt via e-mail ett flertal ggr/termin eller oftare beroende på frågeställning och träffas åtminstone en gång/år vid ett nätverksmöte.
4. Vilken är de viktigaste frågorna för er?
Hur vi kan påverka beslutsfattare, företagsledare och allmänhet så att klimatinsikterna leder till handling.
5. Vad vill ni uppnå?
Att det inte stannar vid klimatoro eller klimatsorg utan att vi alla kan engagera oss i ett omställningsarbete.