Klimataktion

Halmstad

Välkommen till Klimataktion Halmstad!

Lokalföreningen bildades den 22 maj 2014 grundas på riksorganisationens plattform, stadgar och verksamhetsplan. Medlem blir den, som betalat medlemsavgift till riksorganisationen och vill delta i verksamheten i Halmstad. Se även Klimataktion Halmstads Facebook-sida!

För närmare information hänvisas till någon i styrelsen:

 • Anne-Marie Bruno (ambruno45 (at) gmail.com)
 • Anders Bengtsson (anders_pellekrok (at) hotmail.com)
 • Barbro Toftgård,  (b.toftgard (at) telia.com)
 • Suzanne Näckdal (suzanne_naeckdal (at) hotmail.com)
 • Mathias Persson (mathias (at) mpersson.se).

Senaste nytt

Fridays for future. Stora Torg framför rådhuset varje fredag kl 12-14. 15-åriga Gretas skolstrejk har fått ett enormt medialt genomslag. På jättemånga platser, både i Sverige och utomlands, har manifestationer till stöd för Gretas kamp för en bättre klimatpolitik genomförts, ofta framför rådhuset i många städer. Så även här i Halmstad, två fredagar i rad. På fredag 9/11 kl 12 träffas vi igen. Kom med och visa ditt engagemang för en bättre klimatframtid för dagens barn och unga.

People’s Climate March – för en fossilfri värld!
Halmstad lördag den 8/9 12:00-14:00, Folkets rum Österskans.

För mer information se inbjudan här eller gå till FB eventet.

Se demonstrationen och lyssna på talen HÄR

 

 

Föreläsningsserien på biblioteket (som pågått sedan nov-14) fortsätter under hösten -18 som ett samarbete med  Stadsbiblioteket och ABF.
Obs tiden kl 18-19.30

 • Nr 44 10/10 Ingmar Rentzhog. We Don´t Have Time.  Se/lyssna HÄR
 • Nr 45  14/11 Maria Henriksson. Biffen, mjölken och klimatet
 • Nr 46  12/12 David Andersson. Livsstil och klimatavtryck

Läs utförligt program HÄR

Pressmeddelande angående föreläsningen med Ingmar Rentzhog HÄR

Pågående öppen studiecirkel

Välkommen till vår pågående studiecirkel onsdag efter varje föreläsning på ABF. Vi tar upp föreläsningen samt diskuterar klimat globalt och lokalt, högt och lågt. Öppet för medlemmar och sympatisörer även enstaka gång.
Datum i höst:  19/9, 17/10, 21/11, 19/12.

Kontakta Anne-Marie Bruno för mer info.

Ny studiecirkel

Ny klimatcirkel på Studiefrämjandet i samverkan med Naturskyddsföreningens klimatnätverk. Den kom inte igång i våras. Vi gör ett nytt försök nu i höstg, startar när (om) vi har tillräckligt antal anmälda. Anmäl till Anders Bengtsson eller Studiefrämjandet.

 

Föreläsningar/debatter i våras:

 • Nr 36  17/1 ons kl 18.30 Drivkrafter för förändring. Tomas Björnsson, SNF Lund. Stadsbiblioteket. Medarr. SNF. Lyssna/se föreläsningen HÄR
 • Nr 37  5/2 mån kl 18.30 Elbilar, Gordon Strömfelt, Gröna bilister. Stadsbiblioteket. Lyssna/se HÄR
 • Nr 38  28/2 ons kl 17.30 Film En obekväm uppföljare, Al Gore, 1 tim 38 min och diskussion. Klarasalen, fri entré.
 • Nr 39  6/3 ons kl 18.00 Halmstads beredskap för klimatförändring. Uppföljningsmöte med Jenny Axelsson och Bertil Andersson. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 40  21/3 ons kl 18.30 Partier.Utfrågning/diskussion S KD. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 41  11/4 ons kl 18.30 Partier. Utfrågning/diskussion MP M SPI. Stadsbiblioteket. Se/lyssna HÄR
 • Nr 42  26/4 tors kl 18.30  Partier. Utfrågning/diskussion V, C, L Stadsbiblioteket (SD tackar nej till deltagande). Se/lyssna HÄR
 • Nr 43 19/6 kl 18.30-19.30. Den kände klimatforskaren Kevin Anders0n, (som inte flyger ens i tjänsten) föreläser om klimatbudgetar och kommunernas ansvar i förhållande till Parisavtalen. Kevin är gästprofessor i Uppsala och projektledare för ett forskningsprojekt om klimatbudgetar. Lyssna/se föreläsningen HÄR

För tidigare föreläsningar kan ni läsa sammanfattningar och se filmklipp i arkivet nedan.

Ta del av enkäten till de politiska partierna i Halmstad HÄR och läs Nils Werners debattartikel ”Svaren från flertalet partier är nedslående” HÄR

 

 

Arkiv – föreläsningar

Föregående föreläsningar:

 • Nr 35  171108: Halmstads planering inför klimatförändringar
  Jenny Axelsson (c), ordf i samhällsbyggnadsutskottet och kommunråd, Bertil Andersson (s) vice ordf (s) och Henrik Larsson tjänsteman teknik och fritid (Länk film)
 • Nr 34  171011: Havsytan stiger  till följd av klimatförändringarna – hur kan kustsamhällena anpassas?
  Widar Narvelo, kommunekolog stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg
  Lyssna/se föreläsningen här
 • Nr 33  170906: Vad händer med väder och vatten när klimatet ändras?
  SMHI, Sandra Andersson (Länk bilder), föreläsare och Lars Johansson, havsexpert (Länk film bilder
 •  Nr 32  6/9-17 Lars Johansson SMHI: Framtida vattenstånd i Halmstad. Se och lyssna HÄR
 • Nr 31 10/5-17 Bengt Brülde: Klimatetik- Individens ansvar. Se och lyssna HÄR
 • Nr 30 26/4-17 Oscar Kjellberg: Sambruk – lokala omställningsalternativ i Skåne. Se och lyssna HÄR
 • Nr 29 15/3-17 Lars Andrén, Solel och solvärme – en viktig resurs i omställningen till en hållbar energiförsörjning. Se och lyssna HÄR
 • Nr 28. 15/2-17. Industriell överskottsvärme, en otappad resurs.  Viktor Andersson, halmstadsonen som doktorerat på spillvärme i industrin och odling av alger för energi och koldioxidlagring. Se/lyssna HÄR
 • Nr 27. 25/1 2017. Översvämningsrisker i Halmstad. Petra Sörman WSP. Se/lyssna HÄR
 • Nr 26. 30/11 2016. När kan Sverige nå 100% förnybar energi? Universitetslektor Göran Sidén. Se/lyssna HÄR
 • Nr 25. 26/10 2016 Klimatansvar och historiska utsläpp. Docent Göran Duus-Otterström. Se/lyssna HÄR.
 • Nr 24. 13/10 2016 Det onödiga klimathotet. Johan Ehrenberg, ETC. Om livet, klimatet och lösningen, förnybar el. Se/lyssna HÄR.
 • Nr 23.  28/9 2016. Kommunala initiativ för energieffektiva byggnader – gör de någon skillnad? Nora Smedby. Lyssna/Se HÄR
 • Nr 22. 7/9 2016 Fossilfri fordonsflotta. Thomas B Johansson. Lyssna/Se HÄR
 • Nr 21. 11/5 2016. Att gå med lätta steg på jorden.Hur man kan leva gott utan att tära på jordens knappa resurser. Anders Krasse levnadskonstnär från Mårdaklev.
  Lyssna/se HÄR
 • Nr 20. 20/4 2016 Växjö – Sveriges grönaste stad? Hur man i en kommun kan arbeta över partigränserna för fossilfrihet och hållbarhet. Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (m).
  Läs referatet HÄR  Lyssna och titta på föredraget HÄR
 • Nr 19. 30/3 2016 Mat och klimat. Christel Cederberg, bitr professor Chalmers.
  Förvärrar vi klimatkrisen genom våra matvanor? Vad är klimatsmart mat?
  Läs referatet HÄR
 • Nr 18. 9/3 2016 Globaliseringens pris. Eddie Olsson, Jordens vänner.Säljer vi ut klimat och människor för den globala handels skull? I samarbete med Halmstads Naturskyddsförening och Simlångsdalens naturvårdsförening.
  Se föredraget : HÄR
  Läs referat HÄR
 • Nr 17. 17/2 2016 Cykla för klimat och hälsa. Lars Strömgren ordförande i cykelfrämjandet.
  Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet och Svensk Cykling, styrelseledamot i European Cyklist Federation.
  Se föredraget: HÄR
  Läs referat HÄR
 • Nr 16. 27/1. Klimatkonferensen i Paris – framgång eller besvikelse? Karin Wahlgren, samordningsgruppen för KlimatsverigeHur påverkar det nya klimatavtalet våra möjligheter att förhindra en allvarlig uppvärmning av jorden? Hur jobbar vi vidare? Var står den internationella klimatrörelsen?Karin Wahlgren gav en kort bakgrund till klimatfrågan, gick igenom Klimatavtalet som beslutades i Paris, och gav även en bild av hur avtalet tagits emot i klimatrörelsen och forskarsamhället. Karin var på  plats i Paris under konferensen, och delgav oss av sina intryck på plats. Efter föredraget vidtog en livaktig frågestund. Hela föredraget finns att njuta av på Youtube. Klicka HÄR.
 • Nr 15. 16/12 Klimatpolitik och hållbar välfärd: vad kan vi lära av historien?
  Landshövding Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, f.d. miljöminister.I sitt välbesökta och mycket uppskattade föredrag betonade Lena Sommestad att förutsättningen för att lyckas skapa hållbar välfärd är social tillit och att klyftorna i samhället inte blir för stora. Miljö- och klimatpolitiken måste därför gå hand i hand med social och ekonomisk politik för hållbarhet.Lena Sommestad utgick från en av sina förebilder, den brittiske socialliberale nationalekonomen John Maynard Keynes (1883-1946). Keynes förespråkade en aktiv statlig finansiell stabiliseringspolitik för att motverka depression och arbetslöshet och skapa tillväxt.Keynes idéer var tongivande i västvärlden fram till 1980-talet, då en våg av avregleringar kom och marknadskrafterna gavs fritt spelrum. Detta har lett till ökad materiell välfärd och ekonomisk tillväxt över hela världen. Myntets baksida har efterhand visat sig i form av miljöförstöring, resursuttömning och klimatkris. I dag krävs en återgång till mer av statlig styrning och investeringar i både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.Vad gäller den nyss avslutade Pariskonferensen ville Lena Sommestad framhäva det positiva: att klimatfrågan nu satts högst upp på den internationella agendan, att man enats om ett skärpt mål att sträva efter på 1,5 grader, att nästan alla länder var med, och att diplomatin firat triumfer – till skillnad från tidigare kaosartade konferenser som hon upplevt under sin tid som miljöminister. Avtalet blir förhoppningsvis ett avstamp för aktiviteter på alla nivåer och av många aktörer. Inte minst betonades kommunernas och näringslivets viktiga roll i klimatarbetet.Hela föredraget kan du lyssna på HÄR.
 • 25/11 Energihushållning i bostäder – goda exempel. Ulf Johansson, energiansvarig HFABBostadssektorn spelar en mycket viktig roll i klimatarbetet. Det gäller både nyproduktion och åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. Hur bidrar vårt lokala bostadsbolag till arbetet?
  Läs referat HÄR
 • 19/11  Klimatflyktingar redan ett faktum. Shora Esmailian. Läs referat  HÄR
 • 4/11. Paris 2015 – vårt livs chans. Jonas BaneHur förbereder sig politikerna och den globala klimatrörelsen på de viktiga klimatförhandlingarna i december i Paris? Vad hoppas man på för utgång?  Jonas Bane, talesperson för Klimataktion riks.
  Läs referat HÄR
 • 14/10 Kommunens plan för klimatanpassning.
  Henrik Oretorp, kommunalråd och Ellinor Waldemarson, kommunekolog, Halmstads kommun.
  Läs referat HÄR
 • Nr 11. 23/9. Regionalt arbetet för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Anna Modigh, planarkitekt och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Halland län (fram till 25/9).
  Läs referat HÄR
 • Nr 10. 2/9 Hur arbetar HEM för en hållbar energiförsörjning i Halmstads kommun  Lars Bernhardsen, strategichef vid Halmstads Energi och Miljö (HEM)
  Läs referat HÄR
 • 20/5-15  Vår tid är nu Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Svante höll  samma föreläsning i Hässleholm i januari. HÄR en länk till denna filmade föreläsning.
 • 29/4-15. Energi ur avfall – i ett Europaperspektiv. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån. Urban Persson, universitetsadjunkt i energiteknik vid Högskolan i Halmstad den 29 april 2015Läs referat HÄR
 •  Nr 7. 8/4-15. Stärk kolsänkorna! Siegfried Fleischer, professor vid Högskolan i Halmstad
  Läs referat HÄR
 • Nr 6. 18/3-15. Koldioxidmager fjärrvärme Sven Werner Professor i energiteknik, Högskolan Halmstad. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 5. 25/2-15. Vätgas och bränsleceller – ett mångsidigt komplement. Bengt Hirseland, marknadskonsult ny teknik. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 4. 4/2 Tång och alger på stränderna – ett problem som kan bli en resurs?
  Lars Ohlsson, Bio Marin Gruppen Halmstad AB
  Läs referat HÄR
 • Nr 3. 14/1 Klimatförändringarnas hälsoeffekter på arbetsmiljön.
  Tord Kjellström, Professor, Health and Environment International Trust, Mapua, Nya Zeeland. kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån.
  Läs referat HÄR
 • Nr 2. 3/12-14: Vindkraft i mot- eller medvind.
Göran Sidén

Göran Sidén

Göran Sidén, universitetslärare i förnybar energi och känd vindkraftsexpert och debattör, pratade vindkraft i Halmstad i onsdags 3/12.
Läs referat HÄR

 

 

 

 • Nr 1. 12/11-14 Går det att skapa plusenergihus med solenergi? Lars Andrén.Det senaste inom solenergitekniken med Lars Andrén, Författare, föredragshållare, ordförande i branschorganisationen Svensk SolenergiFörsta föreläsningen i vår föreläsningsserie om energi och klimat gick av stapeln onsdagen d 13/11. Lars Andrén höll en inspirerande föreläsning på biblioteket om solenergi för ett trettital intresserade. I Lars Andréns föredrag blandas viktig och seriös kunskap om solenergi och kloka tankar om förnybar energi med en hel del eftertanke vad gäller vår energianvändning. Allt detta med sprudlande glad energi som ser till att insikterna trivs och fastnar i lyssnarnas medvetanden. Vi fick lära oss att solenergi har en stor potential. Utvecklingen av solceller har skett snabbt på sista tiden och Lars Lars Andrenkunde slå fast att nu äntligen har de förnybara energikällorna kommit så långt ner i pris att det inte finns några logiska motiv för att fortsätta med fossilenergi längre. Lars påtalade också att med allt fokus som blivit på solel har solvärme kommit lite i bakvatten, tyvärr, eftersom  verkningsgraden är betydligt högre om man skall göra värme. Ofta kan en takyta användas till både och för bästa utbyte.  Besök Lars Andréns hemsida www.drivkraft.nu/Solceller SkedalaLars Andrén berömde Halmstads kommun för stora satsningar nyligen. En av Sveriges största solcellsparker växer fram på gamla Skedala deponi. Energin som skall produceras ger cirka 500 megawattimmar, vilket räcker till till 25 eluppvärmda villor eller till 240 elbilar som kör 1500 mil om året. Mycket Bra. Solenergi är miljövänligt.

Ny insändare ”Utsläppen måste minska – men ökar!” klicka HÄR
B
engt Svalanders insändare om att anpassa ekonomin till verkligheten, klicka HÄR

Arkiv – insändare, debattartiklar m.m.

Läs Bengt Svalanders insändare om Klimatfond i Helsingborgs kommun HÄR

Läs insändare av Göran Sidén m fl om ökande utsläpp och kritik mot Halmstads flygsplats  HÄR i HP

Läs Bertil Nilssons insändare om en mardröm 16-12-24 HÄR i HP och HÄR i miljömagasinet

Läs Marie Ekholms insändare om flygskatt 16-12-21 HÄR

Läs Klimataktions granskningsyttrande över Södra infarten HÄR och insändare i HP från Bruno Toftgård i samma ämne HÄR

Läs Nils Werners insändare mot Vattenfalls försäljning HÄR

Läs om protester mot Vattenfalls försäljning på Framtidsfesten HÄR

 Läs Klimataktions synpunkter och förslag för kommunens budget HÄR

Läs Anne-Marie Brunos insändare i HP 16-06-11 HÄR

Läs Anders Bengtssons inlägg i DN 16-05-27 om Vattenfall HÄR

Läs Bengt Svalanders insändare i HP 16-05-27 om Vattenfall HÄR

Läs Klimataktions/Nils Werners debattartikel 16-05-23 om Brunkolet HÄR

Läs Klimataktions utspel om Halmstads flygplats i Hallandsposten 16-03-20 HÄR

Läs Bruno Toftgårds inlägg i bostadsdebatten: För dålig fart i bostadsbyggandet HÄR

Läs Klimataktions skrivelse till Halmstads KS om att ansluta kommunen till fossilfritt Sverige och klimatkommunerna HÄR

Läs Nils Werners insändare 16-03-04 om Trafikverkets undangömda klimatrapport HÄR

Läs Mats Lundqvists debattinlägg i Hallandsposten 2016-01-3
0m att Bengt Eliasson hade fel om kärnkraften och svensk elförsörjning HÄR

Läs Klimataktions debattinlägg Hallandsposten 2016-01-28
Klimataktion Halmstad är inte nöjt med kommunrådet Henrik Oretorps engagemang för klimatet” : HÄR

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2016-01-15
Därför behövs flygskatt HÄR

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2016-01-09
Ledaren har fel om Grön vision HÄR

Läs Marie Ekholms insändare i HP 2015-12-28
Halmstads politiker hycklar om sin omsorg om klimatet, flygtrafiken på Halmstad ökar, HÄR

Läs klimataktions brev till Hallands riksdagsmän om klimatpolitiken  HÄR

Läs KLIMATAKTKIONS REMISSVAR på Halmstads kommuns Handlingsprogram för hållbar energi 2015-2020.

Läs vårt debattinlägg i Hallandsposten 2015-06-10: http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4056116-ar-vi-redo-for-fortsatt-hojda-vattennivaer-

Hallandsposten: Kommunen blundar för klimathotet i sina storsatsningar, menar Klimataktion Halmstad. Läs artikeln HÄR.

Klimataktion har också lämnat in ett yttrande över detaljplan Södra infarten. Läs HÄR

 

Arkiv – Verksamhetsberättelser

Bruno Toftgård död!

Det är med stor sorg vi måste meddela att vår klimat- och miljökämpe Bruno Toftgård lämnade oss i slutet av 2016 efter en kort tids sjukdom. Bruno har varit en mycket betydelsefull aktivist i Halmstad sedan 70-talet, i dåvarande miljögruppen, i bildandet av miljöpartiet, i fullmäktige, i cykelfrämjandet, i botaniska föreningen, i klimataktion, som debattör och insändarskribent, sekreterare, ordförande, kassör, organisatör mm. Det går knappast att överskatta Brunos insatser för en bättre framtid. Klok, erfaren, lågmäld, sympatisk. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, inte minst i Klimataktion, där han varit en hängiven medlem och ledamot. Våra tankar går till hustru Barbro, barn och barnbarn. Tack för allt Bruno.

bruno Läs Nils Erikssons minnesord över Bruno HÄR

4 Comments