Klimataktion

Stockholm

Välkommen till Klimataktion Stockholm!

Va bra och kul att du hittat hit! Vi är en livaktig lokalorganisation med klimatengagerad verksamhet kring Stockholm. Vi har funnits sedan organisationen Klimataktion föddes våren 2008.

Kontakta oss på  stockholm (at) klimataktion.se.

Klimataktion Stockholms drivs av styrelsen (se nedan)  och vi arbetar i olika arbetsgrupper (se nedan). För närvarande finns åtta arbetsgrupper med varierande verksamhet:

 • Kulturgruppen
 • Utåtriktad Verksamhet
 • Samhällsplanering / Trafik
 • Informatörerna
 • Energigruppen
 • Globala gruppen
 • Bokcirkeln
 • Mediagruppen

Föredrag Tisdag 27/3: Klimatriksdagen – ett experiment i medborgardemokrati!

Den 4-6 maj har över 160 organisationer och företag gått samman om en folkriksdag för klimatet. Ett syfte är att sätta klimat och hållbarhet på valagendan 2018. Trots att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga får den en undanskymd plats i valrörelsen. Samtidigt visar undersökningar att kimathotet är den framtidsfråga som unga oroar sig mest för.

De första svenska folkriksdagarna anordnades för att driva på för allmän rösträtt i Sverige. På 1980- talet samlades folkriksdagar mot apartheid i Sydafrika – vilket bidrog till att Sverige utövade en kraftfull bojkott mot varor från apartheidregimen.

Dessa mobiliseringar är inspiration för Klimatriksdagen 2018. 2014 samlades 600 personer i Norrköping för den första Klimatriksdagen, och nu 2018 siktar Klimatriksdagen än högre bland annat genom att planera in opinionsarbete ända fram till valdagen i september.

Karin Wahlgren och Torbjörn Vennström berättar om hur Klimatriksdagen 2018 vuxit fram, det ideella engagemang som lagts ner och som kommer att bära Klimatriksdagen i maj, och hur du kan bli en del av detta experiment i demokrati.

Föredraget äger rum 27 mars kl. 18 – 19 i Per Albin-rummet i ABF-huset och arrangeras av Klimataktion Stockholm i samarbete med ABF Stockholm.

Årsmöte i Klimataktion Stockholm

Tisdag den 27 mars kl. 19.00 håller Klimataktion Stockholm Årsmöte i Per Albin-rummet i ABFhuset i Stockholm! Motioner med idéer om vad vi bör göra under kommande verksamhetsår tas gladeligen emot – v.g. skicka dem till arstabacke.16@gmail.com

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

* Klimataktions verksamhetsplan för 2018

* Ekonomisk rapport och årsberättelse

* Val av nya styrelsemedlemmar

Både årsmötet och föredraget är givetvis öppet för alla och kostnadsfritt – så ta gärna med vänner som kan tänkas vara intresserade av att bli medlemmar.

Varmt välkommen!

Länkar till Dagordning, Verksamhetsberättelse,  BokslutBokslut Indien,  Förslag Budget, Verksamhetsplan

 

Klimataktion Stockholms styrelse

Klimataktion Stockholms styrelse

Klimataktion Stockholm valde 18 mars 2016 följande personer till sin styrelse:

 • Anders Berndes
 • Anita Leal
 • Christiane Furnkranz
 • David Jacobsson, kassör
 • Evangelina Lindberger
 • Nina Naim
 • Rikard Rehnberg
 • Tobias Nyblom
Läs mer om arbetsgrupperna och hur du kontaktar dem.

Stockholmsavdelningens Arbetsgrupper:

 • SamhällsplaneringsgruppenSamhällsplaneringsgruppen koncentrerar sig på trafikfrågor genom Nätverket Stoppa Förbifarten och Österledengruppen. Kontaktperson är Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.comUnder sommaren 2016 genomfördes en direkt aktion mot FS kallad Vägs Ände, initierad av Planka och Jordens Vänner och med Klimataktion som medarrangörer. Många i nätverket liksom lokala föreningar och boende deltog aktivt. En av arbetsplatserna utanför Akalla ockuperades under en dag under fredliga former. Det medförde inga konsekvenser eller resultat men blev uppmärksammat i media. En grupp från nätverket med sju föreningar bildade en arbetsgrupp för att påbörja ett arbete kring Österleden/Östlig förbindelse. Ett seminarium anordnades i oktober på ABF som var mycket välbesökt, och ett remissvar skickades kring ett samråd om miljökonsekvenser för de föreslagna dragningarna. Ett andra välbesökt seminarium hölls i februari 2017. Inriktningen på det fortsatta arbetet för att stoppa en ny motorled är också att peka på behovet av alternativ t ex bättre och utökad kollektivtrafik, och en bättre samhällsplanering som inte utgår från privatbilismen.
 • Stockholms stad-gruppen/VärtangruppenEn kampanj mot kolkraftvärmeverket i Värtan startade i maj 2016 tillsammans Jordens Vänner, Fossil Free och Skiftet. Kravet var att kolet skulle avvecklas till 2018, politikerna i i Stockholms stad hade som krav 2020 och bolaget Fortum Värme menade att det var möjligt först 2030. Politikerna uppvaktades i samband med ett appellmöte utanför Stadshuset, debattartiklar skrevs och en namninsamling startade. En kartläggning av kranskommunernas beroende av eltillförseln från Värtanverket genomfördes genom en enkät till dessa kommuner. Kontakter har tagits med ledningen för Värtanverket och en uppvaktning är planerad till mars 2017. I februari offentliggjordes en överenskommelse mellan staden och bolaget som går ut på att kolet ska vara avvecklat till 2022. Vi betraktar det som en seger för kampanjen. Den har nog medfört att frågan blivit mera offentlig än tidigare.Klimataktion Stockholm har också lämnat in remissvar på ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040”. Det är ett omfattande program där vi gav detaljsynpunkter, men rent allmänt menade vi att staden bör ha en högre ambition, och tidigarelägga fossilfriheten till 2030. Vi fortsätter att pressa på Fortum och politikerna, att ha dom under bevakning. Dels för att garentera nedläggning 2022, men om möligt tidigarelägga denna. Vårt mål är fortfarande 2018, för att en ändrad majoritet efter valet kan påverka nedläggningsdatumet. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.
 • IndiengruppenUtvecklingssamarbete med Srushtidnyan, en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai, står i fokus för Klimataktions Indiengrupp. Arbetet sker främst genom opinionsbildning i Mumbai och Stockholm, och gentemot elever i  tre landsbygdsskolor och sju Mumbaiskolor. Samarbetet äger rum mellan indiska och svenska skolor. Kontaktperson: Eva Avner, eva.avner@gmail.com.
 • Kulturgruppen
  Kulturgruppen har drivit Klubb Artivist på Restaurang Magnolia i Stockholm under hösten 2016. Till våren kommer Klubb Artivist att flytta till det betydligt rymligare Laika, där det planeras klubbar varje tisdagkväll under april och maj. Denna gång är planen att ha ett ännu mer uttalat tematiskt upplägg.Utöver Klubb Artivist kommer Klimataktions kulturverksamhet troligen att inrikta sig på att bidra till kulturinslagen under den kommande Klimatriksdagen samt att förhoppningsvis presentera ett program till Kulturfestivalen i Stockholm senare i år. Kontaktperson för gruppen är Samuel Jarrick, samueljarrick@gmail.com.
 • Medborgarutredningen
  ”Medborgarutredningen för ett samhälle inom jordklotets gränser” är Klimataktions stora satsning när det gäller information, folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan, inledningsvis med en rad seminarier och efterföljande studiecirklar. I studiecirklarna bearbetades de frågor som seminarierna lyft upp med syfte att föreslå olika lösningar för att uppnå ett hållbarare samhälle.Stina Oscarson har varit ständig moderator och har utifrån materialet arbetat fram den text som gestaltades av skådespelare i mars 2017. Planen är att hitta fler sådana former, såsom film, under året. En form som passerar hjärnan och direkt berör hjärtat. Studiecirklarna kommer även att redovisas i textform och lämnas till politiker och andra opinionsbildare. Kontaktperson för Medborgarutredningen är Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com.
 • Bokcirkeln
  Bokcirkeln fortsätter under 2017 med att varva intressanta TED-talks med literatur om klimatfrågor och välkomnar nya deltagare. Senast lästes Per Espen Stoknes What we think about when we try not to think about global warming. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.
 • BokbordsgruppenI samband med seminarier, föredrag, nätverksmöten och större sammankomster har Klimataktion klimatrelaterade böcker till försäljning. Meningen är att erbjuda aktuell fackliteratur, nyutkomna eller omtalade böcker för att ge information, väcka intresse, ge tillfälle för fördjupning och stimulera till diskussion.Vi har även börjat köpa begagnade böcker. Framöver skall vi försöka få tag i klimatrelaterade böcker för ungdomar och barn. Det viktigaste för oss är inte att gå med vinst, men vi är glada om det hela ”går runt”, dvs. bokbordet betalar sig själv och inte vållar Klimataktion extra utgifter. Kontaktperson för gruppen är Christiane Fürnkranz, christiane.furnkranz@gmail.com.
 • Stipendiefonden till Jan Carlssons minne Två stipendier ska utlysas och delas ut under 2017 och medlen förvaltas på effektivaste sättet. Kontaktperson för fonden är Anders Berndes, andersberndes@gmail.com.
 • BiodiversitetsgruppenBiodiversitetsgrupp är en grupp tänkt att bildas under 2017 som vill undersöka möjligheten att starta ett skolprojektet och anordna ett seminarium. Kontaktperson är Nina Naim, naim.nina@gmail.com.

Bli aktiv i någon av grupperna du också!

2017: Årsmöte

2017: Årsmöte och seminarium

Tid: Måndagen 27 mars 2017 kl 18.00 – 21.00.
Plats: ABF-huset, Erlandersalen, Sveavägen 41, Stockholm

kl 18: Seminarium om biodiversitet: Se i kalendariet *

kl 19: Årsmöte

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

 • Ekonomisk rapport och årsberättelse.
 • Klimataktions plan för 2017.
 • Val av nya styrelsemedlemmar.

För alla medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län.

Motioner välkomnas till tobias.nyblom@gmail.com senast 23 mars.

Kontakta valberedningen via evalenaberlin@hotmail.com för nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning för 2017.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen som under 2015 bestått av Christiane Fürkranz, David Jacobsson, Evangelina Lindberger, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Nina Naim och Rikard Rehnbergh

Årsmöteshandlingarna
Dagordning
Bokslut 2016
Bokslut 2016 Indienprojektet
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017

2016: Årsmöte

2016: Årsmöte och seminarium

Fredag den 18 mars kl 17.00 – 20.00 är det seminarium och årsmöte för alla medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län på ABF, Sveavägen 41. OBS! ni är också medlemmar i Klimataktion Riks, som håller årsmöte 20 mars kl 13 på Hälsans hus i Stockholm.

Program:

17.00 – 18.00 Inledande seminarium på temat ”Hållbart Stockholm – dröm eller verklighet?”med Gustaf Landahl, avdelningschef Miljöförvaltningen Stockholms stad, och Varis Bokalders ekoarkitekt och författare.

Fredagsmys! Vi bjuder på lättdricka och tilltugg.

18.30 – 20.00 Årsmöte.De viktigaste punkterna är att redogöra för vad som hänt under 2015, ta beslut om verksamhetsplan och budget 2016, samt välja styrelse och andra förtroendevalda.

Här nedan hittar du seminarieinbjudan och årsmöteshandlingarna.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen som under 2015 bestått av Eva Avner, Anders Berndes, Samuel Jarrick, Marianne Johansson, Anita Leal, Agnetha Liljesköld, Elisabeth Lundqvist, Nina Naim, Rikard Rehnbergh, Karin Wahlgren.

Seminarieannons-18-mars

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015

Bokslut 2015

Bokslut Indienprojektet

Utfall 2015 och förslag till budget 2016

Revisionsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

2015: Årsmöte

 2015: Årsmöte

19 mars

Plats: ABF, Sveavägen 41, Branting 1 tr. Program:

Kl 18.00 – 18.30                        Linda Grolander berättar om nätverket KlimatSverige

18.30 – 20.30                            Årsmötet

Vi bjuder på mackor, dricka och frukt.

Det går fortfarande att lämna förslag på styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Kontakta evalenaberlin@hotmail.com.

2014: Årsmöte

Här kan du bli medlem i Klimataktion Stockholm. Genom att bli medlem stöder du Klimataktion ekonomiskt och får samtidigt möjlighet att engagera dig i och påverka föreningens verksamhet.

Information om vad som händer får du genom att gå med i vår e-postlista. Hör av dig till stockholm (@) klimataktion.se, så lägger vi till dig!

Klimataktion Stockholm har Bankgiro 377-4429. Vi tar tacksamt emot bidrag till vårt arbete! Ange ditt namn och adress så vi vet vem vi ska älska.

Prenumerera på händelser i Stockholm-kalendariet.
Prenumerera på inlägg i Stockholm-gruppen.

_________________________________________________________________________________________

/Kp 170327

2 Comments

 1. Pia Petersen 30 november, 2015 at 12:07

  Jag vill hjälpa till med Klimat frågor känns viktigt efter gårdagens demonstration. Jag kan hjälpa till i kultur gruppen är konstnärlig hir får man kontakt?
  Pia Petersen

 2. Johanna Norrbo 25 maj, 2016 at 16:19

  Hej Klimataktion!

  Jag heter Johanna Norrbo och skriver till er från en grupp i Malmö som bestämt sig för att driva en kampanj mot AP-fonderna och deras investeringar i fossilindustrin. De hanterar svenska folkets pensionspengar och det är inte rätt att våra pengar stöder en industri som förgör vår planet! Vi har sett att ni är en av organisationerna som finns med i kampanjen ”schyssta pensioner”, den kampanjen är inte aktiv om jag förstått det rätt, stämmer det?
  Skulle ni vara intresserade av att samarbeta i en kampanj för att påverka AP-fonderna att divergera?
  Vi finns i Malmö, har ni någon lokalavdelning här?

  Vänliga hälsningar

Leave A Response