Klimataktion

Medlemsbrev

 Medlemsbrev med aktuella aktiviteter i riks och lokalavdelningar skickas ut som gruppmail en gång per månad med undantag för juli månad.

Kontaktperson Karin Wahlgren karin.wahlgren9@gmail.com.

Leave A Response