Klimataktion

Material till hemsidan

Skriv gärna på hemsidan!

Mejla din text och ev foto till webbgruppen@Klimataktion.se, som meddelar när det är klart. Redaktionen hjälper dej vid behov.
Texten skall helst ha högst 2 500 tecken. Om längre, ska en kort resumé skrivas – därefter en länk till ett fullständigt dokument. Redaktionen kan redigera texten i dialog med dej.

Huvudredaktör är karin.wrete@Klimataktion.se.  

/Kp, 2016.04.20
/Abn 2019-05-09

Leave A Response