Årsmöte 2019

Riksföreningens Årsmöte

Söndagen den 7 april kl 12,00 håller Klimataktion riks årsmöte i Mäster Olofsgården,
Svartmansgatan 6, Gamla stan. Kom och träffa andra medlemmar och diskutera hur
vi ska fortsätta arbetet med organisationen. Har du kanske ett förslag på hur
organisationen kan utvecklas för att jobba effektivare med frågan.
Dela med dig och gör oss starkare!

Under mötet kommer vi bland annat:

  • Berätta om Klimataktions plan för 2019
  • Ge en ekonomisk rapport och berätta vad vi har gjort under året som har gått.
  • Välja styrelsemedlemmar
  • Lyssna på inspirerande talare och artister

Om du vet att du kommer; anmäl dig gärna på info@klimataktion.se så att vi vet ungefär *
hur många vi blir.

 Handlingar årsmöte 2019

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport Klimataktion 2018

Resultatrapport JC stipendium 2018

Medborgarutredningen och filmprojektet

Resultatrapport Medborgarutredningen – Så ett frö

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Budgetförslag

Motion nr 1            Styrelsens yttrande över motion 1

Motion nr 2            Styrelsens yttrande över motion 2

Motion nr 3            Styrelsens yttrande över motion 3

Valberedningens förslag

 

 

Arkiv - Förra årets årsmöteshandlingar