Klimataktion

Styrelse 2016

Jonas Bane Stockholm Talesperson
Tel 0707-36 69 32
jonas.bane(at)klimataktion.se
Ninna Gunnarsson Ockelbo Ekonomiskt ansvarig
ninna.gunnarsson(at)klimataktion.se
Karin Wahlgren Stockholm karin.wahlgren(at)klimataktion.se
Inger Raaby Stockholm inger.raaby(at)klimataktion.se
Hanna Örnskär Lund hanna.ornskar(at)klimataktion.se
Peter Fritzon Linköping
Analice Martins Stockholm
Ingrid Hallman Stockholm
Suppleanter
Eva Berlin Stockholm
Jerry Segerberg Malmö
Tomas Lohammar Uppsala
Paul Eriksson Sundsvall
Utanför styrelsen finns kassör Mikael Skärlund

/Kp 161215

Leave A Response