Klimataktion

Styrelse 2017

Jonas Bane Stockholm Talesperson
Tel 0707-36 69 32
jonas.bane(at)klimataktion.se
Pia Björstrand Nyköping Talesperson
pia.bjorstrand(at)klimataktion.se
Ninna Gunnarsson Ockelbo Ekonomiskt ansvarig
ninna.gunnarsson(at)klimataktion.se 
Inger Raaby Stockholm inger.raaby(at)klimataktion.se
Hanna Örnskär Stockholm hanna.ornskar(at)klimataktion.se
Peter Fritzon Linköping
Tomas Lohammar Uppsala
Chris Lundberg Stockholm
Saga Oskarson Kindstrand Stockholm
Suppleanter
Eva Berlin Stockholm
Paul Eriksson Sundsvall
Utanför styrelsen finns kassör Mikael Skärlund

/Kp 161215

Leave A Response