Styrelse 2019

Klimataktions styrelse 2019

Pia Björstrand           0704-832 695            pia.bjorstrand@hotmail.com  Talesperson

Samuel Jarrick         070-995 04 39            samueljarrick@gmail.com Talesperson

Eva Berlin

Per Ribbing – Läs intervju med Per: ”Jag hoppas vi ska komma på skrattförlösande aktioner”

Ninna Gunnarsson

Janine O´Keffe

Hanna Örnskär

Hanna Österlund

Oscar Magnusson – Läs intervju med Oscar: ”Viktigast se till att vågen av engagemang inte tappar orken”

Ulla Tengblad – Läs intervju med Ulla: ”Uppmana makthavarna att deklarera klimatnödläge!”

Mårten Pella

Styrelsen 2019: från vänster Ninna Gunnarsson, Pia Björstrand, Hanna Österlund, Oscar Magnusson, Janine OKeeffe och Eva Berlin. Styrelsemedlemmar som saknas på bilden är Samuel Jarrick, Mårten Pella, Per Ribbing, Ulla Tengblad och Hanna Örnskär.