Klimataktion

Talesperson

 

 

Jonas Bane23246

Jonas Bane, 0707-36 69 32, Jonas.Bane@Klimataktion.se

Jonas är skådespelare och musikalartist, men arbetar löpande med olika projekt relaterade till klimatfrågan.

– Det känns oerhört viktigt att vara en del av en ideell organisation i den här kritiska tiden. Psykologin bakom klimatfrågan är det jag tycker är intressantast, varför människor inte vill ta ansvar och framförallt varför förändring är så svårt.

Han vill gärna lobba för större samarbeten med andra organisationer och även företag.

– Ingen enskild kommer rädda världen, vi måste samarbeta för att få alla att inse att vi egentligen vill samma sak – att ha en framtid.

/ Kp 161214

 

Leave A Response