Klimataktion

Verksamhetsplan 2016

Antagen på årsmötet 2016-03-20

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk. Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet.

Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av det klimatpolitiska läget i Sverige. Samverkan med andra organisationer är en motor och en nödvändighet i vårt arbete. Men vi behöver också själva växa och bli fler. För verksamhetsår 2016 föreslår vi följande:

Utåtriktat arbete

På årsmötet diskuterades olika aspekter av vår utåtriktade kommunikation. Styrelsen uppmanades betona klimatförändringarnas sociala konsekvenser i högre grad, samt relatera kampanjer direkt till konsumtionsperspektivet. Klimataktion vill också höja FN’s Globala Hållbarhetsmål (SDG’s),t ex  genom att lyfta dessa i kampanjer och evenemang. Slutligen bör vi också fokusera på samarbeten med andra organisationer och nätverk.

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier samt skriva artiklar och inlägg i debatter. Vi kommer också att utarbeta en kommunikationsplan och en strategi för att på bästa sätt nå fram med det vi vill kommunicera, och följa denna i möjligaste mån.

Klimatsverige

Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer inom nätverket KlimatSverige blev mycket framgångsrikt under år 2015. Vi kommer nu att arbeta för att nätverket ska hållas vid liv och fortsätta att driva på en radikal klimatpolitik framöver. Ett steg i utvecklingen av Klimatsverige kommer vara att förbättra den demokratiska processen i nätverket, så att fler organisationer blir delaktiga i arbetet.

Klimatfilmsfestival

Filmfestivalen To Future with Love vill utvidga sin verksamhet till att gälla alla konstarter. Nästa festival kommer därför att skjutas fram till våren 2017 men bidragsansökningar behöver göras. Under hösten visar vi enstaka filmer om – människan, klimatet och framtiden – på Bio Rio som filmfrukostar eller filmkvällar med tillhörande filmsamtal. Som inspiration till och förberedelse inför den större festivalen öppnas i samarbete med Klimataktion Stockholm ett klimatkafé, med regelbundna filmvisningar, konstutställningar och artistuppträdanden. Klimatkärringarna i filmgruppen tar på sig det administrativa arbetet.

Klimatuppdragen

Klimatuppdragen startade år 2013 och följs av en växande skara. Alla som anmäler sig får mail med olika uppdrag, kopplade till 12 olika teman, ett för varje månad under året. För varje tema kan man välja uppdrag med olika nivåer av engagemang. I samarbete med ABF har en studiehandledning tagits fram för att människor ska kunna göra uppdragen i studiecirkelform. Vi kommer att arbeta vidare med att få fler att börja!

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Både före och efter Miljömålsberedningens slutbetänkande kommer Klimataktion att bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning av Sverige, i linje med vad vetenskapen kräver. Vi kommer följa upp löften från COP21 och lämna remissvar på olika relevanta betänkanden.

Årets kampanj: Begränsa utsläppen från flyget

Årsmötet beslutade att KA driver en riktad nationell kampanj mot utsläppen från flyget. Samarbete med andra organisationer bör sökas. Olika separata klimatfrågor som divestering och minskat köttätande drivs redan av andra organisationer, men frågan om flygets utsläpp har hittills inte uppmärksammats särskilt mycket. Vi vill ändra på detta och lyfta flyget som en stor utsläppare, som i dagsläget heller inte betalar i linje med sina utsläpp, då flygbränslet i Sverige idag är skattebefriat. Flyget är också en klassfråga, men de globala sociala ojämlikheterna riskerar att förvärras ytterligare genom klimatförändringarna, om flygpriserna blir ännu billigare.

Organisation

Medlemsvärvning och sponsring

Klimataktion ska under år 2016 fokusera särskilt på medlemsvärvning. Vi kommer att vända oss både till tidigare medlemmar och till dem vi har idag, förutom att försöka nå fler som vill gå med och bli aktiva medlemmar. Översyn och rensning av medlemsregistret är också fortsatt nödvändigt, även om en del arbete med detta har gjorts år 2015.

Trots förra årsmötets riktlinjer för sponsring har tyvärr arbetet med att söka sponsorkontakter inte tagit något steg framåt. Detta bör utforskas under 2016, gärna som ett särskilt uppdrag till en medlem.

Söka bidrag hos Klimataktion

Styrelsen ska uppmuntra lokalavdelningar, arbetsgrupper och enskilda medlemmar att söka bidrag från riksorganisationen för särskilda aktiviteter. Möjligheten att få verksamhetsbidrag för lokalavdelningar finns sedan tidigare. Detta ska kommuniceras via hemsidan och medlemsbrev.

Leta efter ny lokal

Eftersom det pågår planer från fastighetsägaren på uppsägning av alla lokalhyresgäster på Telefonplan bör styrelsen börja leta efter ett alternativ under året.


Tidigare verksamhetsplaner: 20162015, 2014.

/ 2016.04.14, Kp

Comments are closed.