Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Klimataktion 2018-2019 (pdf-format)

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut
fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens
styrelse, men ger också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala
och övriga nätverk. Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet.
Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av
det klimatpolitiska läget i Sverige. Samverkan med andra organisationer är en motor och
en nödvändighet i vårt arbete. Men vi behöver också själva växa och bli fler. För
verksamhetsår 2018-2019 föreslår vi följande:
Valår 2018 – Klimatriksdagen
Klimataktion kommer att fokusera på att sätta klimatet i centrum för valrörelsen 2018. En
stor del av detta arbete är att medverka på Klimatriksdagen 2018; ett stort event som
kommer att hållas på Stockholms Universitet den 4-6 maj 2018. Klimataktion är huvudsponsor
för Klimatriksdagen och många av våra medlemmar deltar också i Klimatriksdagen
på olika sätt. Klimatriksdagens arbete innebär också att anordna paneldebatter, t ex
i Stockholm och Almedalen, under år 2017 och 2018.
Kommunikation och utåtriktat arbete
Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på
sociala medier.
Klimataktion Riks och Stockholm ska under året spela in en film, Att så ett frö av tvivel,
ett drama om klimatet som bygger på Medborgarutredningen.
Klimataktion vill aktivt verka för att inspirera medlemmar att driva projekt på eget
initiativ och att äska medel för dessa av styrelsen samt erbjudas stöd av styrelsen, för att
hålla liv i en livaktig folkrörelse.
Klimatsverige
Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer
fortsätter och har utgjort en viktig grund för att kunna arbeta med Klimatriksdagen
och andra projekt. Vi fortsätter att arbeta för att nätverket ska hållas vid liv och
fortsätta att driva på en radikal klimatpolitik framöver. Under 2018 har en mängd organisationer
även samlats i strategimöten som kallas ”Pow-wow för klimatet” för att kunna
samordna aktiviteter inför valet.
Klimataktion ska i Powwow-nätverket ta upp frågan om att nätverket tar över
samordningen och ansvaret för Klimatsverige som gemensam plattform.
Klimatuppdragen
Klimatuppdragen startade år 2013 och följs av en växande skara. Alla som anmäler sig får
mail med olika uppdrag, kopplade till 12 olika teman, ett för varje månad under året. För
varje tema kan man välja uppdrag med olika nivåer av engagemang. I samarbete med ABF
har en studiehandledning tagits fram för att människor ska kunna göra uppdragen i studiecirkelform.
Vi kommer att arbeta vidare med att få fler att börja! Dessutom deltar
Klimataktion i arbetet med att ta fram en klimatapp som delvis bygger på
klimatuppdragen.
Klimatinspiratörsutbildningar
Klimataktion har år 2017 och i början på år 2018 i samarbete med ABF genomfört
Klimatinspiratörsutbildningar över hela landet.
Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik
Både före och efter Miljömålsberedningens slutbetänkande kommer Klimataktion att
bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning av Sverige, i linje med
vad vetenskapen kräver för att hindra en skenande global uppvärmning. Nu gäller det att
följa upp löftena från COP 21 och se till att de omsätts i verklig politik!
Årets kampanjer
Årets huvudkampanj är att minska de fossila subventionerna. I vårt arbete fokuserar vi
också på att Sverige bör ha nollutsläpp till år 2030.
En kampanj mot flyget och Arlandas expansion ska också genomföras.
Medlemsvärvning och sponsring
Klimataktion ska under år 2018 fortsätta att fokusera på medlemsvärvning. Vi kommer att
vända oss både till tidigare medlemmar, de vi har och se till att fler medlemmar vill gå
med och bli aktiva. Översyn och rensning av medlemsregistret är också fortsatt
nödvändigt.
Stockholm den 18 mars 2018
Ninna Gunnarsson Thomas Lohammar Inger Raaby
Pia Björstrand Jonas Bane Peter Fritzon
Eva Berlin Roya Hakimnian Hanna Örnskär
Paul Eriksson

 

Verksamhetsplan för Klimataktion 2017  (I pdf-format HÄR )