Klimataktion

Nyheter

Nyheter från Klimataktion

Kom igen nu!

Kom igen nu!

De extrema väderhändelserna och värmerekorden under 2010 beror på förändringar i det globala klimatet, vilka orsakats av långt tidigare gjorda utsläpp av växthusgaser. Konsekvenserna av de utsläpp vi gör i dag ser vi först i morgon, och [...]

september 15, 2010
Importerade, Nyheter
Orosmoln över Östersjön

Orosmoln över Östersjön

Under den nyligen avslutade åttonde upplagan av Östersjöfestivalen så belystes faktiskt sjöns - eller rättare innanhavets - mycket kritiska tillstånd vid ett par tillfällen, i så att säga pauserna till de uppskattade och i vissa fall skönklingande [...]

september 15, 2010
Importerade, Nyheter
Morgondagens Trafik

Morgondagens Trafik

Tidningen Morgondagens Trafik har delats ut i Stockholms kollektivtrafik. Nu kan du läsa den här. Tidningen "Morgondagens Trafik" är en del av Klimataktions kampanj "Bygg inte förbifart stockholm". Du kan ladda ner tidningen i PDF-format här. Läs mer om kampanjen [...]

september 15, 2010
Importerade, Nyheter
Rapport från möte om Klimaforum´10 och ´11

Rapport från möte om Klimaforum´10 och ´11

Rapport från ett möte, kl. 13:30 den 1 september i Hellerup, Köbenhavn, med HansHenrik Samuelsen, huvudansvarig för Klimaforum'09, eventuellt för Klimaforum'10 och/el. Klimaforum'11 HansHenrik och jag bestämmer oss för att mötas hemma hos honom, i hans kombinerade hem [...]

september 14, 2010
Importerade, Nyheter
Detta kräver Klimataktion av de politiska partierna inför valet 2010

Detta kräver Klimataktion av de politiska partierna inför valet 2010

Det senaste årets värmerekord och extrema väderhändelser, till exempel den nu pågående förödelsen i Pakistan, är sådant som enligt klimatmodellerna kommer att bli allt vanligare i framtiden. Den troliga utvecklingen om de globala utsläppen fortsätter att öka, [...]

september 14, 2010
Importerade, Nyheter
Klimatförmedlingen AB – premiär!

Klimatförmedlingen AB – premiär!

I klimattältet på Subtopia-festivalen i Alby ordnade Klimataktion för första gången Klimatförmedlingen AB (Alla Behövs). "Klienterna" kunde med hjälp av en förmedlare ta reda på hur intressen, talanger, kunskaper och kontakter kunde formuleras i en eller flera konkreta handlingar som [...]

september 3, 2010
Importerade, Nyheter