Klimataktion

Klimatcirklar för ett samhälle inom planetens gränser.

Klimataktion erbjuder i samarbete med Klimatriksdagen 2018 och ABF ett studiecirkelpaket där ni kan utforska hur vi kan göra samhället hållbart, hur ekonomi och ekologi hänger ihop, hur vi kan påverka i det lilla – och i det stora.

Målet med cirklarna kan vara att ta fram goda idéer om hur Sverige ska ställa om. Dem kan ni skicka som motioner till Klimatriksdagen. (sista inlämningsdag 1 febr 2018)

Här kan du läsa mer om klimatriksdagenspåverkansarbete och hur ni kan delta. (länk till: http://klimatriksdagen.se/paverka/

Till ert stöd finns en studieplan. (Länk till PDF Studieplanen)

För att starta en studiecirkel eller få veta om det finns någon där du bor: Kontakta din lokala ABF-avdelning. Du hittar dem här: (länk till ABF avdelningar: http://www.abf.se/ABF-dar-du-bor/

Vill du ha kontakt med oss om Klimatcirklar, mejla: Agneta Liljestöld, medlem i Klimatriksdagens arbetsgrupp för politik och påverkan, agnetalj(@)gmail.com

Comments are closed.