Videolänkar

UR Samtiden – Vad händer med vädret?
Hur står det egentligen till med klimatet? I en serie föreläsningar i samband med att meteorologen Pär Holmgren utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet vänds vädret ut och in. Vad är egentligen ”normalt” väder i ett tjugoårsperspektiv, eller sett till miljoner år av väderskiftningar? Inspelat den 2 februari 2012. Arrangör: Uppsala universitet.

Johan Rockstrom: Let the environment guide our development
Johan Rockström, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet, ger en lärorik framställning av läget på jorden. Situationen är ytterst allvarlig, men om politiken snabbt inriktas på att ta hänsyn till planetens gränser finns det hopp.

Global Utmanings YouTube-kanal

Planeten

Before the flood – Leonardo di Caprios starka film om en värld med klimatförändringar och vad vi behöver göra åt dem.

This Changes Everything – Naomi Kleins film om klimatförändringarna och de folkrörelser som har bildats för att stå emot förstörelsen av vår jord.

Friendly Guide to Climate Change – and what you can do to help  en kort, lättsam och pedagogisk sammanfattning av klimatfrågan. Språket är engelska.