Kommentar till Lagförslaget om ny Svensk klimatpolitik

Jonas i morgonsoffan

Igår torsdag presenterade Regeringen ett förslag på hur en ny klimatpolitik för Sverige ska se ut. Det är på alla sätt en stor sak med utsläppsmål, ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag som binder regeringen till målen. Förslaget skiljer sig inte mycket från Miljömålsberedningens förslag, som vi gav kritiska remissvar på.

Ambitionerna kring när Sverige ska vara fossilfritt är fortfarande i stora drag desamma, 2045 ska vi ha 85% minskning av utsläppen jämfört med 1990. Samma mål till 2030 ligger på 63%. Ett klimatpolitiskt råd ska komma på plats för att genomlysa lagförslag, något vi är starkt positiva till, då det väger upp mot det finanspolitiska ramverk som finns i dagsläget.

Klimataktion underströk i sitt remissvar att möjligheterna verkligen finns för Sverige att bli fossilfritt till 2030. Dessutom ville vi se större satsningar på att minska konsumtionsbaserade utsläpp och våra bidrag till utsläpp i andra länder. Detta lyser med sin frånvaro i det nya förslaget, och även om Sverige på den globala arenan har en tydlig och framstående ambition, så vet vi att även detta förslag med råge missar Parisavtalets ambitioner på max 2 graders temperaturökning, och naturligtvis ännu mer så för 1,5 grader.

Vi behöver modiga åtaganden som går över gränserna för vad som anses vara möjligt och vågar bana väg för ett fossilfritt samhälle så fort det går. Förslaget som nu är lagt innebär tyvärr i mina ögon att man underpresterar gentemot sina möjligheter. Jag hoppas att Sveriges övriga aktörer, näringslivet, kommunerna och civilsamhället har en högre ambition och tar oss till fossilfrihet ännu snabbare än regeringens mål. I slutändan är det ju trots allt allas vårat ansvar att rädda vår värld från oss själva.

Jonas Bane, Talesperson Klimataktion