Nina Naim i Mumbai – lärarworkshop i mangroven

Rapport om vad som pågår hos Klimataktions samarbetsorganisation i Mumbai just nu.

Här är en aktuell kort presentationsfilm om Indienprojektet, gjord av Framtidsjordens praktikanter Rebecka Strand och Josefin Aldegren i januari 2017
Engelska subtitles: https://vimeo.com/213680451

(Se också denna film https://www.facebook.com/framtidsjorden/)

Trots ett rekordvarmt februari (sista dagen hela 38,3grader!) kämpar man vidare för en hållbar framtid med att sprida entusiasm och kunskap genom att utbilda klimatambassadörer i skolor i både de rikare delarna och i slummen i Mumbai, samt även utanför staden i projekt med skolor på landsbygden.

Liksom tidigare år fortsätter planeringen för olika aktiviteter för att rikta fokus mot klimat och miljöfrågor.

Jag närvarar under en workshop för lärare, som startar med ett väldigt intressant besök i Mumbais ”andra lunga”, det näst största grönområdet i staden, bestående av mangroveträd. Detta är ett sätt att fortbilda lärarna och uppskattas mycket då vi får en gedigen guidning av en engagerad man från informationscentret som tillhör området.

Workshopen består också av en genomgång av de olika program som planeras inför året. Som matfestivaler för att främja användningen av hållbara grödor, såsom vilda grönsaker och olika typer av sädesslag. Aktiviteter planeras också vid Earth hour, vid monsunens ankomst samt en stor studentkonferens vid årets slut.

Jag hade turen att hinna med att besöka en sådan matfestival som fokuserade på det näringsrika och hållbara sädesslaget ”ragi”. För att skapa mer intresse anordnades en tävling som var otroligt lyckad och vi hade ynnesten att få smaka massor av godsaker! De över femtio recept som samlades in ska sammanställas till en liten kokbok.

Förutom dessa mer tillfälliga aktiviteter startas även pågående projekt med eleverna, där de själva får kartlägga sin omgivning, genom att varje dag mäta saker som temperatur, regnvatten, luftfuktighet, påverkan på djur och växtliv i närheten av deras skolmiljö. Allt för att själva kunna avgöra hur naturen påverkas under lång tid för att få en känsla för den globala uppvärmningen och klimatförändringar.

För att stödja lärare i deras arbete hålls workshops som denna, man anordnar fortbildningar och skapar nätverk. Tanken är att både lärare och elever ska känna sig trygga och säkra som klimatambassadörer. Genom att arbeta på detta inkluderande, kreativa och stödjande sätt väcker Shrushtidnyan ambitionen för lärare och elever att jobba vidare med miljöfrågor i alla framtida sammanhang och på det sättet kan man nå så många fler med det viktiga arbetet man gör.

I mars får Shrushtidnyan en praktikant från Sverige genom Framtidsjorden, Anna ska stanna i 4 månader och förhoppningsvis får hon en lärorik och spännande tid!

Mumbai 1 mars 2017

Nina Naim, Klimataktion Stockholm