Jonas Bane kommenterar S-kongressens klimatambitioner.

S-kongressen – 

Världens första fossilfria välfärdsland?

Socialdemokraterna har på sin kongress fattat en mängd beslut om partiets framtida inriktning i miljö och klimatfrågan. En hel del tuffa målsättningar som är i helt rätt riktning, bl a ett välkommet införande av pant på elektronik och batterier, ökade andelar elbilar och att verka för ett marint reservat på arktis. Det är ett steg i rätt riktning men ändå ett försiktigt del på många fronter och det krävs att understryka att man fortfarande inte trycker på för det som forskningen säger krävs: halvering av utsläppen varje decennium samt nollutsläpp i Sverige senast 2030. Varför man har bestämt sig för att vägra ta i dessa tydliga riktlinjer från vetenskapen är för mig helt oklart.

Här är några av förslagen ( se även socialdemokraternas pressmeddelande HÄR:
Klimatpolitik.

 • Att andelen elbilar ska öka kraftigt.
 • Att införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att Sverige senast år 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
 • Att verka för att en större del av den svenska skogens tillväxt kan användas för att ersätta oljebaserade produkter.
 • Att ställa sig bakom införandet av reduktionsplikt för drivmedelsföretag.
 • Att verka för ett program för nationellt skrotande av utsläppsrätter.

Energipolitik

 • Att vattenkraften ska leva upp till moderna miljökrav. Därför ska regelverket uppdateras.
 • Att verka för att fasa ut de fossila bränslena helt ur bränslemixen till landets värmeverk.
 • Att elanvändningen i uppvärmningen ska minska.

Hållbara livsmedel

 • Att öka svensk ekologisk produktion för att möta ökad efterfrågan.
 • Att mer av den mat som serveras i kommuner, landsting och regioner ska vara närproducerad och ekologisk.

Ett förstärkt miljöarbete

 • Att utreda ett nytt miljömålssytem.
 • Att verka för ett marint reservat på Arktis.
 • Att verka för att öka avskjutningen och därmed tillgången till kontrollerat vildsvinskött hos allmänheten, detaljhandeln och inrättningar.
 • Att pant ska införas på fler produkter som till exempel batterier och hushållselektronik.

 
Åtgärderna är tydliga och ett sätt att hitta praktiska styrmedel för att sänka Sveriges utsläpp. Om det går vägen, och näringslivet också tar några tydliga ställningstaganden som komplement så har vi kanske chans att hamna på noll 2030 ändå. Önskade tillskott på denna lista hade varit

 • Skrotandet av samtliga fossila subventioner 2022.
 • Förbud mot försäljning av fossildrivna förbränningsmotorer 2025.
 • Skatteväxling från t.ex. arbetsgivarskatt till materialistisk konsumtion
 • Skattelättnader på cirkulära initiativ som återbruk, återvinning och reparation.
 • Stoppa utbyggnaden av naturgas-industrin, t.ex. LNG-hamnen i Göteborg.Jonas Bane, talesperson för Klimataktion.