Manifestation för biologisk mångfald, Norrmalms torg (OBS!) måndag 22 maj.

Den 22 maj är det den internationella FN-dagen för biologisk mångfald, en dag för att uppmärksamma våra arter. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen, och det utrotas upp till 100 arter om dagen. Biologisk mångfald är en förutsättning för hållbarhet, en fråga lika aktuell som klimatfrågan. Det är hög tid att etablera den biologiska mångfaldens dag och se till att frågan får den uppmärksamhet den förtjänar! #BioMfDag

Talare, tyst minut för arterna, poesi. Norrmalms torg måndag 22 maj kl 18-19

SKYDDDA SKOGEN • KLIMATAKTION • GREENPEACE • SKIFTET • JORDENS VÄNNER

I Sverige finns mer än 4000 hotade växter, djur och svampar. Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna och som har blivit ovanliga. Ett av de största hoten mot arterna är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran och tallplantager i rasande takt. Andra hot mot arterna är det storskaliga jordbruket, utfiskningen av haven och klimatförändirngar.

Klimatförändringarna och biologisk mångfald hör ihop. Artrik natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

I forskningsrapport efter forskningsrapport fastslås vikten av biologisk mångfald och vi vet att människor mår bättre av att leva i närhet till en artrik natur. Det är hög tid att dessa slutsatser syns tydligare även i politiska och affärsmässiga beslut.

Att kunna bada i friska sjöar, att kunna promenera i levande skogar, och att uppleva ett rikt växt- och djurliv. Det är några av de livskvaliteter vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av, de kräver tuffa politiska beslut. Det att dags att inse att även det som kan tyckas vara oansenligt, faktiskt är ovärderligt. Därför firar vi den biologiska mångfaldens dag och hoppas att frågan från och med nu får den uppmärksamhet som den förtjänar!