Debatt: Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då?

Kom och lyssna till höstens klimatpolitiska debatt den 23 oktober kl 18.30 i Immanuelskyrkan i Stockholm, Kungstensgatan 17!

Se debatten i efterhand HÄR

Var finns debatten om innebörden av den svenska klimatlagen? Allmänheten kan lätt få intrycket att klimatfrågan är löst. Inget kan vara mera felaktigt menar initiativtagarna till Klimatriksdag 2018.

År 2016 ökade de svenska utsläppen igen. Forskarna larmar allt mera om att takten i klimatåtgärderna måste bli betydligt snabbare. Kommer de långsiktiga framtidsfrågorna som klimat- och miljöhoten att få en lika undanskymd plats i valrörelsen 2018 som för fyra år sedan? Miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier kommer att medverka den 23 oktober.

Debatten 23 oktober är ett led i att lyfta klimatfrågan inför valet nästa år, och som förberedelse till Klimatriksdag 2018 den 4-6 maj på Aula Magna. Och kanske en inspiration till att lägga fram egna bra klimatförslag i form av motioner till Klimatriksdagen, obs deadline 1 februari.

Länk Debattdeltagare

Länk Tid och plats

http://klimatriksdagen.se/klimatdebatt-i-host/

https://www.facebook.com/events/1726032851026650/

Ladda ner flyer HÄR