Gå en kurs om klimatet och få inspiration.

Vill du få nya kunskaper om klimatfrågan eller  ny inspiration tillsammans med andra som är engagerade, eller vill bli det på något sätt?
Klimataktions klimatinspiratörsutbildning fyller ett år.  Torbjörn Vennström, en av initiativtagarna, svarar på sex frågor om erfarenheterna hittills.

1.  Vad är Klimataktions klimatinspiratörsutbildningar?
Det är Klimataktions metod för att peppa folk att prata med andra om klimatfrågan, att få verktyg att påverka och vända om sin oro till aktivitet.

2.  När var starten och hur många har utbildats tom denna höst?
Vi gjorde vår pilotstudiedag i november 2016 i Göteborg, och sedan dess har vi genomfört tre heldagsutbildningar och tre kortvarianter på 2-3 timmar. Totalt har vi nått cirka 40 personer på heldagsutbildningarna och omkring 50 personer på de korta seminarierna.

3.  Hur har de som hittills gått utbildningen använt kunskaperna efteråt?
Det är svårt att veta. I Göteborg, Malmö och Kristianstad har deltagarna bildat ett nätverk som gjort upp någon slags handlingsplan för fortsättningen. I Färnebo har det bidragit till att skolan i höst har en utbildning i Miljö- och klimaträttvisa.
> Alla deltagare har fått tillgång till vårt material som de kan använda när de pratar med folk eller kanske ordnar egna kurser.

4.  Vilka reaktioner har ni fått från deltagarna?
Min upplevelse är att deltagarna känt sig lite mer optimistiska vid kursdagens slut, och peppade att göra något vidare. De flesta som anmält sig har ju redan ett miljöengagemang och har ibland kämpat länge med frågan, de kan då känna sig tröttkörda. Det har varit kul att bidra med ny energi.

5.  Vad kommer att hända med utbildningen framöver?
Vi ska ha en träff med Klimataktions styrelse i höst och prata om den frågan. Det är svårt att utveckla detta till något större med bara ideella resurser. Jag hoppas vi kan ge ett par kurser per år i alla fall.

6.  Hur ska man göra om man vill delta i kommande kurser?
Läs mera HÄR om hur man anmäler sig.