Klimatdebatt, alla riksdagspartierna

På måndagkvällen arrangerade Klimatriksdagen och Tankesmedjan FORES en partidebatt i Stockholm. Alla åtta partier fanns representerade med miljöpolitiska talespersoner.  Se debatten HÄR

Debatten var indelad i tre teman. Det första var hur vi ska få utsläppskurvan att peka nedåt i den utsträckning det behövs? Det andra var Styrmedel för produktion och konsumtion och det tredje var Transporter.

Några stod ut, bl a Jens Holm som gick fram tydligt från början och sa att vänsterpartiet vill höja klimatmålen och sätta ett slutår för försäljning av fossildrivna fordon. Dessutom vill man införa mål för konsumtionsutsläppen och prata om tillväxtbegreppet. Miljöpartiets utsände Lorenz Tovatt sa inledningsvis att de vill se ett totalförbud på fossila bränslen senast 2030 och att de vill skärpa EU’s utsläppsregler. Stod ut gjorde också Kristdemokraternas Sofia Modig som inte riktigt hade gjort sin hemläxa utan pratade om “investeringar i den här fonden, klimatfonden eller vad den nu heter”. Liberalernas Lars Tysklind vill införa marknadsstyrda reformer med kontinuerliga uppföljningar. Dessutom vill de spara biodrivmedlet till flyget och tungtransporterna och stötta utvecklingen av stål och cemetindustrin. Centerns Rickard Nordin lyfte skatteväxlingar och vikten av att använda politiska reformer som exportvara. De ville också ta bort subventioner till fossila bränslen, gruvindustrin och reformera reseavdraget. Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard vill uppdatera moderaternas miljöpolitik och “klimatmaxa”. Det innebär för M att jobba mot en nollvision i basindustrin och reduktionsplikt. Sara Karlsson från Socialdemokraterna vill lägga krutet på transport och industri. Öka debatten om konsumtionen och klimatanpassningen och även höja ambitionerna i EU-systemet. Man vill göra allt m a o. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen tyckte inte om miljömålen eftersom de är dåligt utformade. Fokuset är fel, det är inte Sverige som ska ställa om, istället borde man lägga allt krut på forskning och EU-dialog.

Det märks att det fortfarande saknas politiska incitament till att ta i konsumtionsutsläppen. Alla vill prata om det, men man anser att det saknas konkreta förslag. Det gör det inte, det har bl a Naturskyddsföreningen sett till. Däremot saknas det en statlig utredning, och det är något som Klimataktion tillsammans med 12 andra organisationer i gruppen Klimatmålsinitiativet försöker få till.

Något annat som det pratades mycket om var att man ville skrota fossila subventioner. Där hoppas vi verkligen att kommande året bär frukt och att man med bred överenskommelse skrotar de subventioner som Naturvårdsverket har flaggat för i många år nu. Samtliga utom KD och M ville reformera reseavdraget till förmån klimatet, och SD ville göra tvärtom, reformera till förmån bilisterna.

Flygskatten var uppe på agendan ett flertal gånger. Högern vill satsa på biobränsle och teknologiutveckling trots vänsterblockets argument mot att biobränslena varken räcker till eller kommer kunna sänka utsläppen på sikt. Här är det tydligt att ena sidan bygger sina argument på förhoppningar kring teknologin och den andra på lösningarna som finns tillgängliga idag. Tittar man på tidsaspekten och hur snabbt vi måste sänka våra utsläpp för att styra undan 3-5 graders uppvärmning så är det helt klart det senare som är relevant för situationen.

Det var i vanlig ordning mycket politiskt snack, typ “vi behöver göra tydliga insatser” och “vi vill göra satsningar inom den och den sektorn” och “innovationer är jätteviktiga”. Löften om en grön framtid som låter bra och rimliga, men ofta långt ifrån konkreta åtgärder. Det kommer bli en intressant valrörelse, M, KD och S har fortfarande inte riktigt en tydlig klimatagenda, och vi hoppas att vi kan höja klimatfrågan till att vara den avgörande faktorn nästa år!

Klimataktions utsände på plats,
Talesperson Jonas Bane

——–