Skandinaviskt upprop för bättre tågförbindelser

 

Genom ett danskt initiativ organiseras nu ett gemensamt skandinaviskt upprop för bättre tågförbindelser mellan Danmark, Norge, Sverige och kontinenten. Syftet är att minska behovet av flyg. Uppropet kräver ökad trafik, bättre och utbyggda spår, fler nattågsförbindelser, bättre service och gemensamma biljettrutiner. Nu välkomnas organisationer i Sverige att ställa sig bakom uppropet och öka trycket i frågan. Meddela ert stöd med namn på undertecknare samt organisation, till Lars Igeland, Sverige lars.igeland@gmail.com och Poul Kattler, Danmark, poul@kattler.dk så snart som möjligt.
Läs uppropet här:

Engelska
http://baeredygtigtrafik.dk/nyheder/317-trains-between-the-scandinavian-capitals-and-the-continent

Danska
http://baeredygtigtrafik.dk/nyheder/316-togforbindelser-mellem-de-skandinaviske-hovedstaeder-og-til-kontinentet